BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ

A. Uluslararası SCI ve SCI-E hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. Ocakcioglu I, Alpay L, Demir M, et al. Is single port enough in minimally surgery for pneumothorax? Surg Endosc. 2015; 30:59–64
2.Kiral H, Tezel C, Ocakcioglu I, et al. One-port videothoracoscopic surgical intervention. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2015; 25:40–42. 
3.Alpay L, Lacin T, Ocakcioglu I, et al. Is video-assisted thoracoscopic surgery adequate in treatment of pulmonary hydatidosis? Ann Thorac Surg. 2015; 100:258–62. 
4.Yalcinkaya, I., Evman, S., Lacin, T., Alpay L, Kupeli M, Ocakcioglu I. Video-assisted minimally invasive diaphragmatic plication: feasibility of a recognized procedure through an uncharacteristic hybrid approach. Surgical Endoscopy 2017; 31: 1772-77. 
5.Baysungur V., Dogruyol T, Ocakcioglu I, et al. The Feasibility of Thoracoscopic Resection in Bronchiectasis. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2017; 27(3): 194-196. 
6.Ocakcioglu I, Sayir F. Uniportal Thoracoscopic Approach For Pulmonary Hydatid Cyst: Preliminary Results. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2018 Jul 2. 
7.Akyıl M, Tezel Ç, Evman S, Akyıl FT, Vayvada M, Bayram S, Ocakcioglu I, Baysungur V, Yalcinkaya I. Correlation between meteorological changes and primary spontaneous pneumothorax: Myth or fact? Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2018;26(3):436-440
8.Ocakcioglu I, Sayir F. Rib resection using a Gigli saw under thoracoscopic guidance. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2018. doi:10.5114/wiitm.2018.77266. 
9.Ocakcioglu I, and Kupeli M. Surgical Treatment of Spontaneous Pneumothorax: Pleural Abrasion or Pleurectomy? Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2019 29.1: 58-63.
10.Ocakcioglu I. Uniportal thoracoscopic treatment in bronchiectasis patients: preliminary experience. Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques 2019, 14(2): 304. 
11.Ocakcioglu I, Ermerak NO, Yildizeli B. Uniportal Video-assisted Thoracoscopic Surgery for Pulmonary Aspergilloma: A Report of 5 Cases. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2019 Aug;29(4): e37-e40. 
12.Sayir F, Ocakcioglu I, Şehitoğulları A, Çobanoğlu U. Clinical analysis of pneumonectomy for destroyed lung: a retrospective study of 32 patients. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2019; 67(6):530-536.
13.Yalçınkaya İ, Ocakcıoğlu İ and Tuncer İ. Clinical outcomes in the surgical treatment of esophageal leiomyoma: A retrospective evaluation of 13 cases. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2020; 28(3): 505-513, doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18889

B. Uluslararası SCI ve SCI-E dışı hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.Ocakcioglu I, Alpay L, Ermerak NO, et al. Neoadjuvant tedavi sonrası küçük hücreli akciğer kanseri olan hastaların cerrahi sonuçları. Marmara medical journal. Date accepted: Aug 01,2018

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1.Mısırlıoğlu AK, Metin SK, Ağca MÇ, Evman RS, Ocakcıoğlu İ, Alpay L, Gürer D, Arınç S, Baysungur SV, Yalçınkaya İ. Oktogenaryanlarda küçük hücreli dışı akciğer kanseri nedeniyle yapılan rezeksiyonların sonuçları. Maltepe Tıp Dergisi 2015; 7 (3):1-5
2.L Alpay, T Laçin, H Kıral, A Mısırlıoğlu, İ Ocakcıoğlu, T Coşgun, V Baysungur, İ Yalçınkaya. Pnömonektomilerde Major Mortalite ve Morbidite Kriterleri. Maltepe Tıp Dergisi 2013, 5(3):17-23.
3.Ocakcioglu I. Hiperhidrozis’in tedavisinde tek port bilateral endoskopik torakal sempatektomi. Van Tıp Derg 2019; 26(1): 97-102, doi: 10.5505/vtd.2019.53325
4.Tezel Ç, Ocakcıoğlu İ, Yalçınkaya İ. Akciger Kanserinde Mediyastenin Invaziv Degerlendirilmesi (Mediyastinoskopi, Mediyastinotomi, VATS, VAMLA, TEMLA). Türkiye Klinikleri Journal of Thoracic Surgery-Special Topics 2017; 8(1), 98-102

D. Uluslararası SCI ve SCI-E hakemli dergilerde yayımlanan vaka sunumları

1.Ocakcioglu I, Sayir F, Dinc M. A 3-cm Single-port Video-assisted Thoracoscopic Lobectomy for Lung Cancer. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2015; 25:351-3. 
2.Ocakcioglu, I, Ermerak N.O, Yuksel M. Total Rıb Resectıon Vıa Unıportal Thoracoscopıc Approach. The Annals of thoracic surgery 2018; 106(4), e185-e187.
3.Ocakcioglu I. Single-port thoracoscopic surgery for a hudge hydatid cyst. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2017; 65:235–238. 
4.Alpay L, Ocakcıoğlu İ, Doğruyol T, et al. Orta lob yerleşimli endobronşial adenoid kistik karsinom olgusuna bronşial sleeve rezeksiyon ile parankim koruyucu cerrahi. Turk Gogus Kalp Dama 2014; 22:205-6. 

E. Uluslararası SCI ve SCI-E dışı hakemli dergilerde yayımlanan vaka sunumları

1.I.Ocakcioglu, S Koyuncu, M Kupeli, O Bol. Pneumomediastinum after tooth extraction. Case Reports in Surgery, 2016 doi: 10.1155/2016/4769180

F. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan vaka sunumları

1.Ocakcıoğlu İ, Sayır F, Alpay L, et al. Nadir Görülen Bir Olgu: İzole Perikardiyal Kist Hidatik. Van Tıp Dergisi, 22(4): 304-306.
2.Alpay L, Ocakcıoğlu İ, Aksoy F, et al. Akciğere metastaz yapan ve VATS lobektomi ile tedavi edilen malign melanom olgusu. Journal of Kartal Training & Research Hospital/Kartal Egitim ve Arastirma Hastanesi Tip Dergisi 2013, 24(2).
3.Alpay L, Ocakcıoğlu İ, Doğruyol T, Laçin T, Baysungur V, & Yalcinkaya I. Künt Travma Sonucu Gelişen Diyafram Yaralanması. Journal of Kartal Training & Research Hospital/Kartal Egitim ve Arastirma Hastanesi Tip Dergisi 2013; 24(2).

G. Kitap ve kitap bölümleri

1.Ocakcıoğlu İ. Çocuk Göğüs Cerrahisi (Kitap), Pediyatrik Hastalarda Akcigerin Hidatik KistHastalığına Torakoskopik Yaklasım (Bölüm) Akademisyen Kitabevi 2018, Editör: EraslanBalcı Akın, Yüksel Mustafa, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 602, ISBN:978-605-258-223-7
2.Ocakcıoğlu İ. Çocuk Göğüs Cerrahisi (Kitap), Çocukluk Çağı pnömonisi (Bölüm)Akademisyen Kitabevi 2018, Editör: Eraslan Balcı Akın, Yüksel Mustafa, Basım sayısı:1,Sayfa Sayısı 602, ISBN:978-605-258-223-7
3.Ocakcıoğlu İ, Yıldızeli B. Türkiye Klinikleri Göğüs Cerrahisi Özel -Trakea Cerrahisi, Trakeanın Diger Benign Patolojileri (Enfeksiyöz, Inflamatuar, Otoimmün ve Idiopatik) (Bölüm) Ortadogu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Egitim Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 2018, Editör: SINA ERCAN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 104, ISBN:978-605-7505-23-1
4.Alpay L, Laçin T, Ocakcıoğlu İ, Yalçankaya I. Akciger Hidatik Kisti (Kitap), Minimal Invaziv Cerrahi Yaklasım (Bölüm). Türkiye Solunum Arastırmaları Dernegi 2016, Editör: İrfan Yalçınkaya, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 151, ISBN:978-605-4899-54-8
5.Sayir F, Ocakcıoğlu İ. Torasik cerrahi (Kitap) Özofagus Kanserinde Palyatif Cerrahi Yöntemleri (Bölüm). İstanbul Tıp Kitabevi 2019, Editör: Tahir Şevval Eren, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 1015, ISBN: 978-605-7607-26-3
6.Sayir F, Ocakcıoğlu İ. Torasik cerrahi (Kitap) Korosif Özofagus Yaralanmalarında Tedavi (Bölüm). İstanbul Tıp Kitabevi 2019, Editör: Tahir Şevval Eren, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 1015, ISBN: 978-605-7607-26-3
7.Ocakcıoğlu İ, Atinkaya C, Yalçınkaya İ. Torasik cerrahi (Kitap) Fibrotoraks ve Dekortikasyon (Bölüm). İstanbul Tıp Kitabevi 2019, Editör: Tahir Şevval Eren, Basım sayısı: 1, Sayfa Sayısı 1015, ISBN: 978-605-7607-26-3
8. Ocakcıoğlu İ, Covid-19 ve Pandemi Hastanesine Dönüşüm (Kitap) Covid-19 Pandemi Sürecinde Akciğer Kanseri Yönetimi (Bölüm). Nobel Tıp Kitapevleri 2020, Editör: Nurettin Yiyit, Nurten Bakan, Şirin Güven, Murat Uğur, Serkan Demir, Sultan Gözde Temiz, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 418, ISBN: 978-605-335-573-1
9.Ocakcıoğlu İ, Merve Ocakcıoğlu, Covid-19 ve Pandemi Hastanesine Dönüşüm (Kitap) Pandemide Göğüs Cerrahisi Servis Yönetimi (Bölüm). Nobel Tıp Kitapevleri 2020, Editör: Nurettin Yiyit, Nurten Bakan, Şirin Güven, Murat Uğur, Serkan Demir, Sultan Gözde Temiz, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 418, ISBN: 978-605-335-573-1
10.Ocakcıoğlu İ, Advanced Thoracic Surgery (Kitap), Intrathoracic Goiter (Bölüm). Akademisyen Kitapevi 2021, Editör: Mustafa Yüksel, Hasan Ersöz, Akın Eraslan Balcı, Basım sayısı: 1, Sayfa sayısı: 844, ISBN: 978-625-7679-74-9 
11.Ocakcıoğlu İ, Göğüs Cerrahisi (Kitap), Plevranın Benign Tümörleri ve Cerrahi Tedavisi (Bölüm). Akademisyen Kitapevi 2022.

H. Uluslararası kongre sözlü bildiri

1.Ermerak NO, Yüksel M, Laçin T, Ocakçıoğlu İ. Surgical teratment of a rare chest wall deformity: Jeune syndrome. 19th CWIG Annual Meeting, Seoul, Korea, 2018
2.Ermerak NO, Ocakçıoğlu İ, Şirzai E, Laçin T, Sayan B, Durusoy AF, Yüksel M. The use of vacuum-assisted closure in sternal dehiscence and difficult-to-heal wounds following sternotomy. 19th CWIG Annual Meeting, Seoul, Korea, 2018
3.Ermerak NO, Yüksel M, Ocakçıoğlu İ, Şirzai E, Laçin T, Çetinkaya Ç. 13 years of experience on minimally invasive repair of pectus excavatum. 19th CWIG Annual Meeting, Seoul, Korea, 2018
4.Ermerak NO, Yüksel M, Ocakçıoğlu İ, Şirzai E, Laçin T, Sayan B. 13 years of experience on minimally invasive repair of pectus carinatum. 19th CWIG Annual Meeting, Seoul, Korea, 2018
5.Şirzai E, Okay E, Khalilov T, Ermerak NO, Ocakcıoğlu İ, Laçin T, Bezer M, Yüksel M. Effect of pectus deformities on spinopelvic parameters. 19th CWIG Annual Meeting, Seoul, Korea, 2018
6.M Vayvada, V Baysungur, M Demir, S Bayram, E Cesur, I Ocakcioglu, L Alpay, S Metin, C Atinkaya Ozturk, C Tezel, I Yalcinkaya. Video-assisted thoracoscopic surgery for primary spontaneous pneumothorax treatment: Pleurectomy or pleural abrasion? Is wedge resection always necessary? 23rdEuropean conference on general thoracic surgery, Lisbon, Portugal, 2015
7.M Akyıl, C Tezel, S Evman, S Kanbur Metin, M Vayvada, F Tokgöz Akyıl, I Ocakcioglu, V Baysungur, I Yalcinkaya. Correlation between meteorological conditions and pneumothorax: Myth or fact? 23rdEuropean conference on general thoracic surgery, Lisbon, Portugal, 2015
8.L Alpay, T Laçin, I Ocakcioglu, S Evman, T Dogruyol, M Vayvada, V Baysungur, I Yalcinkaya. ’’The use of video-assisted thoracoscopic surgery in the treatment of lung hydatid cysts. 28thEACTS Annual meeting, Milan, Italy, 2014.
9.T Lacin, NO Ermerak, B Sayan, I Ocakcioglu, E Yamansavci Sirzai, S Ercan, B Yildizeli, M Yuksel. ’’Tracheal resection and anastomosis for benign postintubation tracheal stenosis. 31stEACTS Annual meeting, Vienna, Austria, 2017.
10.NO Ermerak, B Sayan, İ Ocakcioglu, C Cetinkaya, T Laçin, M Yuksel. Bar removal experience in pectus excavatum cases. EACTS 2018, Milan, Italy
11.M Yuksel, NO Ermerak, B Sayan, İ Ocakcioglu, EY Sirzai, T Lacin. Surgical treatment of mixed type pectus deformities: Sandwich operation. EACTS 2018, Milan, Italy
12. Sayan B, Sirzai EY, Ocakçıoğlu I, Laçin T, Yüksel M. A Nuss modification: Indications of the crossed bars in minimal invasive repair of pectus excavatum. 18th CWIG Annual Meeting, 14-16 June 2017, Florence, Italy

I. Uluslararası kongre poster bildiri

1.I Yalcinkaya, T Lacin, L Alpay, M Kupeli, I Ocakcioglu, M Vayvada. Comparison of thoracotomy and thoracoscopy in surgery of the esophageal leiomyoma. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovasculer and Thoracic Surgery. Istanbul, Turkey, 2014
2.I Yalcinkaya, T Lacin, L Alpay, M Kupeli, I Ocakcioglu, M Vayvada. Minimally invasive diaphragmatic plication results of 20 consecutive patients. 22nd Annual Meeting of The Asian Society for Cardiovasculer and Thoracic Surgery. Istanbul, Turkey, 2014
3.L Alpay, S Kanbur, T Lacin, C Atinkaya, H Kiral, I Ocakcioglu, T Dogruyol, C Tezel, V Baysungur, İ Yalcinkaya. Lung Cancer in patients with tuberculosis. 21st European Conference on Gene11ral Thoracic Surgery, Birmingham-United Kingdom, Mayıs, 2013
4.M Akyil, S Kanbur, M Vayvada, I Ocakcioglu, S Bayram, Ç Tezel. Do atmospheric pressure changes cause pneumothorax? 23th European Respratory Society Annual Congress, Barcelona, Spain, Eylül, 2013
5. İ Ocakcıoğlu. Uniportal Torakoskopik Diyafram Plikasyonu: 19 Vakanın Retrospektif Analizi. Uluslararası Katılımlı TÜSAD 41. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2019, Muğla
6.H Kiral, İ Ocakcioglu, M Kupeli, A Misirlioglu, L Alpay, I Yalcinkaya. Synovial sarcoma metastasis case performed agressive pulmoner surgery. European Respiratory Society Annual Congress Amsterdam, Netherlands, Eylül, 2011

İ. Ulusal kongre sözlü bildiri

1.İ Ocakcıoğlu. Türkiye’de İlk Tek Port Video Yardımlı Torakoskopik (VATS) Lobektomi Olgusu. Türk Toraks Derneği 17. yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014
2.İ Ocakcıoğlu, H Sarzep, M Dinç, F Sayir, Akciğer Hidatik Kist Cerrahisinde Tek Port Video Yardımlı Torakoskopik (VATS) Yaklaşım: Yeni Bir Yöntem. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
3.İ Ocakcıoğlu, F Sayir. Evre 2 ve 3 plevral ampiyemin cerrahi tedavisinde dekortikasyon: Uniportal VATS ve Torakotominin Karşılaştırılması. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2019, Antalya
4.V Baysungur, CA Öztürk, E Okur, M Demir, L Alpay, E Cesur, S Kanbur, İ Yalçınkaya, İ Ocakcıoğlu. Malign plevral mezotelyomada uygulanan ekstraplevral pnömonektomi, extended plörektomi ve plörektomi sonuçlarının değerlendrilmesi. 7. Ulsal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya
5.L Alpay, T Laçin, İ Ocakcıoğlu, S Evman, M Vayvada, T Doğruyol, H Kıral, V Baysungur, İ Yalçınkaya. Akciğer Kist Hidatik Tedavisinde Video-Torakoskopik Yöntemin Kullanılması. Türk Toraks Derneği 17. yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014
6.İ. Yalçınkaya, T Laçin, AL Alpay, İ Ocakcıoğlu, M Küpeli, CA Kutlu. Özefagus Leiomyom Cerrahisinde Torakotomi ve Torakoskopinin Karşılaştırılması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 35. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2013
7.M Akyıl, Ç Tezel, D Gürer, S Evman, FT Akyıl, İ Ocakcıoğlu, L Alpay, H Kıral, CA Öztürk, V Baysungur, İ Yalçınkaya. Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde neoadjuvan tedavi sonrası patolojik tam yanıtın prognostik önemi. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 4-7 Mayıs 2017, Antalya
8İ Ocakcıoğlu, L Alpay, SV Baysungur, H Kıral, MC Demir, A Mısırlıoğlu, İ Yalçınkaya. İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Neoadjuvan Tedavi Sonrası Pulmoner Rezeksiyon Sonuçları. VII Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2013, Antalya
9.Çetinkaya Ç, Sayan B, Durusoy AF, Ocakçıoğlu İ, Laçin T, Bostancı K, Yıldızeli B, Yüksel M, Batırel HF. Akciğer rezeksiyonları esnasında kosta ekartasyonu port sayısından bağımsız olarak postoperatif ağrıyı belirliyor. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 4 – 7 Mayıs 2017, Antalya
10.Tiryaki GG, Ermerak NO, Ocakçıoğlu İ, Laçin T, Yüksel M. Nadir görülen bir göğüs deformitesi olan Jeune sendromunun cerrahi tedavisi. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi. 26 – 28 Eylül 2018, İstanbul
11.Tiryaki GG, Yüksel M, Ermerak NO, Ocakçıoğlu İ, Şirzai EY, Laçin T, Sayan B. Pektus karinatumun minimal invaziv onarımı üzerine 13 yıllık deneyim. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi. 26 – 28 Eylül 2018, İstanbul
12.Tiryaki GG, Yüksel M, Ermerak NO, Laçin T, Ocakçıoğlu İ, Şirzai EY. Pektus ekskavatumun minimal invaziv yöntemle onarımıyla ilgili 13 yıllık deneyimimiz. Çocuk Göğüs Hastalıkları 3. Kongresi. 26 – 28 Eylül 2018, İstanbul
13.İ Ocakcıoğlu. Akciğer hidatik kistlerinde VATS. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 14-18 Mart 2018, Antalya
14.İ Ocakcıoğlu. Klinik nasıl kurulur? Nasıl işler hale getirilir? TÜSAD 38. Ulsal Kongresi, 15-19 Ekim 2016, İzmir
15.İ Ocakcıoğlu, Fuat Sayir. Evre II ve III plevral ampiyemin cerrahi tedavisinde dekortikasyon: Uniportal VATS ve dekortikasyonun karşılaştırılması. 10. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 25-28 Nisan 2019, Antalya
16.İ Ocakcıoğlu, N Yiyit. Uniportal torakoskopik diyafram plikasyonu: 28 vakanın retrospektif analizi. 11 Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2021, Antalya
17.İ Ocakcıoğlu, M Ocakcıoğlu, N Yiyit, A.G Gündoğdu, R Anbar. Covid-19 tanısıyla takip edilen yoğun bakım hastalarında pnömotoraks ve pnömomediastinum sonuçları. 11 Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2021, Antalya
18.İ Ocakcıoğlu, AG Gündoğdu. Servikotorasik tümörlerde anterior transmanubrial yaklaşım. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs
19.İ Ocakcıoğlu, AG Gündoğdu. Uniportal torakoskopik diyafram plikasyonu uygulanan 36 vakanın retrospektif analizi. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs
20.İ Ocakcıoğlu, F Sayir, AG Gündoğdu. Evre III plevral ampiyemin cerrahi tedavisinde dekortikasyon: Uniportal VATS ve torakotominin karşılaştırılması. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs

J. Ulusal kongre poster bildiri

1.İ Ocakcıoğlu, H Sarzep, M Dinç, Dünyada İlk Tek Port Video Torakoskopik Hidatik Kist Ameliyatı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
2.İ Ocakcıoğlu, H Sarzep, E Korucu, M Dinç. En Küçük İnsizyondan Akciğer Kanseri Ameliyatı: Tek Port VATS Lobektomi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
3.İ Ocakcıoğlu, M Dinç, H Sarzep. Tek port Video Torakoskopik Yaklaşım ile Tanı Alan Pulmoner Hyalinize Granülom: Nadir Bir Olgu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
4.İ Ocakcıoğlu, M Dinç. Videotorakoskopik (VATS) Kaburga Rezeksiyonu: İki Osteokondrom Olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
5.M Dinç, İ Ocakcıoğlu. Yıldırım Çarpması Sonucu Akciğer Hasarı. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
6.H Sarzep, İ Ocakcıoğlu. Nervus Vagus Kökenli Üst Mediasten Schwannoması: Nadir Görülen Bir Olgu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
7.M Öztürk, İ Ocakcıoğlu. Diş Çekimi Sonrası Gelişen Subkütan Amfizem ve Pnömomediasten. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı İzmir, Türkiye, 2015
8.İ Ocakcıoğlu, M Öztürk. Akupunkturun Nadir Görülen İatrojenik Komplikasyonu: Pnömotoraks. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı İzmir, Türkiye, 2015
9.İ Ocakcıoğlu, M Öztürk. Pulmoner Sekestrasyon Olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi konferansı İzmir, Türkiye, 2015
10.İ Yalçınkaya, İ Ocakcıoğlu, E Ersöz, A Mısırlıoğlu. Bir Hastada iki Akciğerdeki İki Farklı Kiste Torakoskopik Yaklaşım. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014
11.İ Ocakcıoğlu, L Alpay, T Doğruyol, H Yıldız, İ Yalçınkaya. Nadir Görülen Bir Olgu: İzole Perikardiyal Kist Hidatik. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014
12.İ Ocakcıoğlu, L Alpay, T Doğruyol, F Kutluhan, H Yıldız, İ Yalçınkaya. Kartagener Sendromlu İki olguda Sol Orta Lob Bronşektazisi. Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan, 2014
13.İ Ocakcıoğlu, L Alpay, SV Baysungur, H Kıral, MC Demir, A Mısırlıoğlu, İ Yalçınkaya. Orta Lob Endobronşial Adenoid Kistik Karsinom Olgusuna İzole Bronşial Sleeve Rezeksiyon. VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Nisan, 2013
14.L Alpay, T Laçin, E Cesur, İ Ocakçıoğlu, M Demir, V Baysungur, E Okur, İ Yalçınkaya. Künt travma sonucu gelişen diyafragma yaralanması tedavisi. Türk Toraks Derneği 14. Yıllık kongresi, Antalya, Nisan, 2011
15.L Alpay, T Laçin, H Kıral, A Mısırlıoğlu, M Demir, İ Ocakcıoğlu, E Cesur, E Okur, V Baysungur, İ Yalçınkaya. Semptomatik malign plevral efüzyonlu hastaların tedavisinde video-yardımlı torakoskopik talk pudraj ile tüp torakostomiden talk uygulamasının karşılaştırılması. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs, 2011
16.T Laçin, L Alpay, İ İskender, E Cesur, İ Ocakcıoğlu, H Kıral, V Baysungur, M Demir, E Okur, İ Yalçınkaya. Pnömonektomide Major morbidite göstergeleri ve bronkoplevral fistüllerin erken dönemde kapatılmasının etkinliği. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2011
17.T Laçin, L Alpay, H Kıral, A Mısırlıoğlu, İ Ocakcıoğlu, E Cesur, V Baysungur, E Okur, İ Yalçınkaya. Benign akciğer lezyonlarında yalancı pozitif FDG pozitron emisyon tomografisi. VI. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, Mayıs, 2011
18.L Alpay, T Laçin, A Mısırlıoğlu, H Sönmez, İ Ocakcıoğlu, E Cesur, V Baysungur, E Okur, İ Yalçınkaya. Superior vena kava sendromlu hastalarda servikal mediastinoskopinin teşhisteki yeri ve etkinliği. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Mayıs, 2011
19.İ Ocakcıoğlu, H Sarzep, M Dinç, F Sayir, Bronşektazinin Cerrahi Tedavisinde Tek Port Video Yardımlı Torakoskopik (VATS) Lobektomi Sonuçlarımız. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
20.H Kıral, İ Ocakcıoğlu, AK Mısırlıoğlu, M Küpeli, E Okur, İ Yalçınkaya. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavisi Alan Karsinoid Tümör Olgusu. Türkiye Solunum Araştırmaları erneği 32.Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim, 2010
21.Ç Çetinkya, EY Şirzai, D Aslan, B Sayan, İ Ocakcıoğlu, M Yüksel. ASD ameliyatı sonrası akciğer herniasyonu gelişen vakanın prolen mesh ile onarımı. TTD 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017, Antalya
22.D Aslan, EY Şirazi, AF Durusoy, İ Ocakcıoğlu, B Sayan, M Yüksel. Akciğerin konkenital kistik adenomatoid malformasyonu: Olgu sunumu. TTD 20. Yıllık Kongresi, 5-9 Nisan 2017, Antalya
23.Esra Yamansavcı Şirzai, Ali Fuad Durusoy, Nezih Onur Ermerak, İlhan Ocakcıoğlu, Tunç Laçin, Mustafa Yüksel. Nefes darlığı ile acilimize başvuran bayan hasta: Torakoabdominal kitle. TTD 21. Yıllık Kongresi, 11-15 Nisan 2018, Antalya
24.İrfan Yalçınkaya, Tunç Laçin, A. Levent Alpay, Mustafa Küpeli, İlhan Ocakcıoğlu, Mustafa Vayvada. Minimal invaziv cerrahi ile diyafram plikasyonu: Ardışık yirmi vakada sonuçlar. TÜSAD 35. Ulusal Kongresi, 2-6 Ekim 2013, İzmir
25.M Akyıl, Ç Tezel, S Metin, M Vayvada, F Tokgöz Akyıl, İ Ocakcıoğlu, S Bayram, V Baysungur, İ Yalçınkaya, Meterolojik durum ile pnömotoraks ilişkisi: Efsane mi, gerçek mi?Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 36. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, Ekim, 2014
26.Şirzai EY, Ocakçıoğlu İ, Arslan D, Laçin T, Yüksel M. Konjenital Kistik adenomatoid malformasyon, olgu sunumu. 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi 4 – 7 Mayıs 2017, Antalya
27.Mine Demir, Aysun kosif Mısırlıoğlu, Gönül Sağıroğlu, İlhan Ocakcıoğlu, İrfan Yalçınkaya. Serviks kanserinin endobronşial metastazı nedeniyle yapılan sol alt lobektomi. 6. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 2011, Antalya
28.Sirzai EY, Sayan B, Ocakcıoğlu İ, Ermerak NO, Laçin T, Yüksel M. Travmatik Özefagus Rüptürü, Mediastinit ve Yönetimi; Olgu Sunumu. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, 14-18 Mart 2018, Antalya
29.İ Ocakcıoğlu, F Sayir.Uniportal torakoskopik diyafram plikasyonu: 19 vakanın retrospektif analizi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26-29 Ekim 2019, Muğla
30.İ Ocakcıoğlu, N Yiyit. Kronik anterior sternoklavikular dislokasyonda 8 figürlü rekonstrüksiyon tekniği. 11 Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2021, Antalya
31.İ Ocakcıoğlu, N Yiyit. Servikotorasik tümörlerde anterior transmanubrial yaklaşım: İki olgu sunumu. 11 Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim 2021, Antalya
32.İ Ocakcıoğlu, AG Gündoğdu. Penetran göğüs travmasına bağlı duktus torasikus rüptürünün torakoskopik ligasyonu. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs
33.İ Ocakcıoğlu, AG Gündoğdu. Hiperhidrozisin tedavisinde tek port bilateral endoskopik torakal sempatektominin uzun dönem sonuçları: 9 yıllık deneyim. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs
34.İ Ocakcıoğlu, AG Gündoğdu. Kronik sternoklavikular eklem dislokasyonunda 8 figürlü rekonstrüksiyon tekniği: İki olgu sunumu. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs
35.İ Ocakcıoğlu, AG Gündoğdu. Entübasyon sonrası gelişen iatrojenik trakea rüptürü ve erken cerrahi onarımı. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs
36.İ Ocakcıoğlu, AG Gündoğdu. Kronik rezidü kalan yabancı cisim aspirasyonunun bronkoskopik tedavisi. TÜSAD 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 5-10 Kasım 2022, Kıbrıs

K. Uluslararası SCI ve SCI-E dergilerde hakemlik

1.Miura, Kentaro, et al. “Solid component tumor doubling time is a prognostic factor in non-small cell lung cancer patients.” Journal of cardiothoracic surgery 14.1 (2019): 57.
2.Rosati, Shannon, et al. “Thoracoscopic Resection of a Bronchogenic Cyst in a Premature Infant.” Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques and Part B: Videoscopy 25.6.
3.Is chest tube drainage necessary after subxiphoid thoracoscopic thymectomy? Journal of cardiothoracic surgery 2020, JCTS-D-19-00376
4.The multi-modal treatment of a lymphangiomatosis-induced chylothorax. Journal of cardiothoracic surgery 2019, JCTS-D-19-00028
5.Jinxuan Li and Jing Wang, Ph.D. Video-assisted thoracoscopic surgery in the definite diagnosis and treatment of pulmonary sequestration: a case report. BMC Pulmonary Medicine 2020, PULM-D-19-00734
6.Tian Y, et al. The application of uniportal video-assisted thoracoscopic anatomical segmentectomy for lung resection: a retrospective clinical study. World Journal of Surgery 2020, WJS-19-11-2085
7.Usefulness of the Long-shaft Stapler in Robotic-assisted Thoracoscopic Surgery Lung Resection: a case report, BSUR-D-19-00901

L. Kongre bildiri ödülü

1.TÜSAD 35. Ulusal Kongresi-Solunum 2013 Göğüs Cerrahisi Ödülü: “Özefagus Leiomyom Cerrahisinde Torakotomi ve Torakoskopinin Karşılaştırılması”

M. Video vaka sunumu

1.Rib Resection Using a Gigli Saw Under VATS Guidance, CTSNet, October 28, 2014
2.Single Incision VATS Right Upper Lobectomy for Bronchiectasis in a Patient With SeverePleural Adhesions, CTSNet, September 25, 2014
3.A 3 cm Single Incision VATS Lobectomy for Lung Cancer, CTSNet, September 8, 2014
4.A 3,5 cm Single Incision VATS Cystotomy and Cappitonage for a 15 cm Hydatid Cyst, CTSNet, August 26, 2014