Tek Port VATS Yöntemi

Tek bir küçük kesi ile yapılan kapalı göğüs cerrahisi ameliyatı

Kapalı Akciğer Kanseri Ameliyatı

Tek port VATS yöntemi ile akciğer kanseri ameliyatı

Kapalı Timus Cerrahisi

Tek port VATS Miyastenia gravis & Timoma ameliyatı

Aşırı Terleme – ETS Ameliyatı

El, koltuk altı ve yüz terlemesi ve yüz kızarıklığı

Trakea (Nefes Borusu) Ameliyatı

Trakea Darlığı & Trakea Tümörü

Pektus Ameliyatı

Nuss Ameliyatı & Abramson Ameliyatı

Kapalı Diyafram Ameliyatı

Tek port VATS Diyafram Felci & Diyafram Fıtığı Ameliyatı

Süperior Sulkus Tümörü

Akciğer apeks tümörü (Pancoast) ameliyatı

Kapalı Torasik Outlet Sendromu (TOS) Ameliyatı

Tek port VATS TOS ameliyatı

Kapalı Yemek Borusu Ameliyatı

VATS yöntemi ile özofagus cerrahisi

Kapalı Kist Hidatik Ameliyatı

Tek port VATS hidatik kist ameliyatı

Mediasten Tümör ve Kistleri

Tek port VATS tümör/kist ameliyatı

Tekrarlayan Köprücük Kemiği Çıkığı Ameliyatı

Sternoklavikuler eklem çıkık cerrahisi

Pnömotoraks (Akciğer Sönmesi)

VATS bül/blep cerrahisi

Mezotelyoma Cerrahisi

Plörektomi/Dekortikasyon & Ekstraplevral Pnömonektomi

Kapalı Bronşektazi Ameliyatı

Tek port VATS bronşektazi ameliyatı

Akciğer Metastaz Cerrahisi

Akciğer metastazlarının kapalı/açık cerrahisi

Akciğer Nodülleri

Tanı & Tedaviye yönelik nodül cerrahisi

Bronkoskopik İşlemler

Tanı & Tedaviye yönelik bronkoskopik işlemler

Mediastinoskopi

Mediastinal örnekleme