Cerrahi travmayı en aza indirmek için tek bir küçük kesi (2-4 cm) ve özel cerrahi aletler kullanılarak bir video kamera (torakoskop) yardımıyla yapılan kapalı minimal invaziv göğüs cerrahisi ameliyatıdır.

Kamera cerrahın plevral boşluğu ve akciğerleri değerlendirmesine ve göğüs duvarını açmasına gerek kalmadan ameliyatı gerçekleştirmesine olanak tanır. Bu tek küçük kesi ile cerrah, akciğer dokusunun biyopsilerini veya rezeksiyonlarını, göğüs duvarı rekonstrüksiyonu gibi daha yoğun prosedürleri gerçekleştirebilir.

Tarihsel olarak, akciğerlerin bulunduğu plevral boşluğa erişmek için sternotomi veya torakotomi olarak adlandırılan göğsün bir sternum testeresi ile açılmasını veya kaburgaların mekanik olarak ayrılmasını içeren prosedürler gerekliydi. Günümüzde geleneksel açık cerrahi prosedürler, yerini kapalı ve daha az invaziv olan prosedürlere bırakmıştır.

Göğüs cerrahisi ameliyatlarında ”kapalı – endoskopik ameliyat” olarak bilinen VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) geleneksel olarak 3 kesi (port) kullanılarak yapılmaktadır. Kesiler açık ameliyattan daha küçük olmasına rağmen, her kaburganın alt kenarında yer alan interkostal sinir nedeniyle ameliyat sonrası dönemde birçok küçük kesi şiddetli ağrıya neden olabilir.

Tek port VATS yönteminde ameliyat sadece tek bir ufak kesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu tekniği uygulayan cerrahın VATS prosedürü konusunda kapsamlı deneyimi olmalıdır. Tek port VATS tekniği ile hasta, klasik çok portlu VATS ile aynı başarılı sonuçları daha az ağrı ile yaşayacaktır.

TÜRKİYEDE İLK KEZ YAPILAN TEK PORT VATS LOBEKTOMİ AMELİYATI

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Ocakçıoğlu, Tek Port Vats Lobektomi yöntemi ile cerrahi operasyon yaparak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye’nin önemli sağlık merkezlerindeki doktorlardan tebrik alan başarılı doktoru hastane yönetimi plaketle ödüllendirdi.

Tek Port VATS Yönteminin Avantajları Nelerdir?

Tek port VATS, geleneksel açık torakotomilerden daha az invaziv olduğundan, ameliyat sonrası iyileşme daha hızlı olma eğilimindedir ve hastanede kalış süresi daha kısadır. Ek olarak, çalışmalar minimal invaziv göğüs ameliyatlarının, sonuçları etkilemeden açık ameliyatlara kıyasla postoperatif ağrıyı ve komplikasyon riskini azalttığını göstermiştir. Ameliyat sadece tek bir küçük yara izi ile sonuçlandığından kozmetik bir faydaya da sahiptir.

Torakotomi yoluyla yapılan açık göğüs cerrahisine kıyasla Tek port VATS yönteminin faydaları özet olarak şunlardır:

+ Daha hızlı iyileşme ve normal aktivitelere dönüş
+ Daha az komplikasyon
+ Daha kısa hastanede yatış süresi
+ Daha az ağrı ve ağrı kesici ilaç ihtiyacının azalması
+ Daha küçük yara izleri
+ Daha az kan kaybı
+ Kaburga veya göğüs kemiği (sternum) kesilmez

Tek Port VATS Yöntemini Kullandığımız Ameliyatlar

Açık cerrahi ile gerçekleştirilen hemen hemen her türlü ameliyat kapalı olarak da yapılabilmektedir. Kliniğimizde Tek port VATS yöntemi ile yaptığımız ameliyatlar şunlardır:

Akciğer kanseri
Akciğerin iyi huylu tümörleri
Akciğerde nodül
Mediasten tümörleri (Timoma)
Miyastenia Gravis
Torasik outlet sendromu (TOS)
Kaburga tümörü
ETS – Terleme ameliyatı
Kompleks göğüs ameliyatları (Sleeve/ Göğüs duvarı)

Metastaz ameliyatları
Yemek borusu iyi huylu tümörleri
Pnömotoraks (Akciğer sönmesi)
Plevra – Akciğer zarı operasyonu
Diyafram cerrahisi
Lenf bezi biyopsisi
Perikardiyal pencere açılması
Kist Hidatik
Volüm küçültücü cerrahi

Tek Port VATS Yöntemine Alternatif Prosedürler Nelerdir?

Cerrahi aletler için bir insizyonun ve torakoskop için başka bir insizyonun yapıldığı çok portlu minimal invaziv VATS prosedürlerinde kullanılabilir. Ek olarak, minimal invaziv prosedürlerin mümkün olmadığı durumlarda daha geleneksel açık yaklaşımlar olan torakotomi ve sternotomi kullanılabilir.

Ameliyat Sonrası Hastanede Ne Kadar Kalacağım?

Hastanede kalış süreniz, yapılan işleme bağlı olarak değişecektir. Genelde tek port VATS akciğer biyopsisi veya wedge rezeksiyonları olan hastalar ameliyattan sonraki 1 ila 3 gün sonra evlerine gidebilirler. VATS lobektomi olan hastalar genellikle ameliyattan 3 ila 4 gün sonra eve gidebilirler.