Yakın zamanda yapılan tetkiklerde akciğerlerinizde bir nodül tespit edildiyse muhtemelen endişelisiniz ve muhtemelen sorularınız var. Nodül akciğer tümörü müdür? Akciğer kanseri olabileceğiniz anlamına mı geliyor?

Bu haber çok fazla endişe yaratabilir. Doktorunuz size nodülün muhtemelen kanserli olmadığını söylese bile, büyük olasılıkla size nodülün birkaç ayda bir takip taramalarıyla tekrar kontrol edilmesi gerektiğini veya daha fazla test yaptırmanız gerekebileceğini söylemiştir.

Gelecekteki sağlığınızla ilgili belirsizlik strese neden olabilir. Cevaplar istiyorsun ve onları almanın ne kadar süreceğini bilmemek çok sinir bozucu olabilir. Ve birçok sağlık hizmeti ortamında aylar sürebilir.

İlk olarak akciğer nodülleri akciğer kanserinin bir göstergesi olsa da iyi huylu nodüllerin yaygın olduğunu bilmek sizi rahatlatabilir. Akciğer kanserini doğrulamak veya ekarte etmek için tek başına bir BT taraması (bilgisayarlı tomografi taraması) yeterli olmayabilir. Akciğer nodülleri şekil, boyut ve tip bakımından farklılık gösterir ve doktorlar, PET/CT (pozitron emisyon tomografisi) taraması veya akciğer biyopsisi gibi daha fazla testin gerekli olup olmadığına karar verirken belirli yönergeleri takip eder.

Bu yazı ihtiyacınız olan bilgileri edinmenize yardımcı olmak için akciğer nodülleri hakkında aşağıdakiler de dahil olmak üzere sık sorulan soruları yanıtlamaktadır:

 • Akciğerde nokta ne anlama geliyor?
 • BT taraması akciğer nodülünün kanserli olup olmadığını söyleyebilir mi?
 • Erken akciğer kanseri teşhisi almanın faydaları nelerdir?
 • Akciğer nodülünüz varsa ne yapmalısınız?

Akciğerde Nokta Ne Anlama Geliyor?

Akciğer nodülleri, pulmoner nodüller, beyaz noktalar, lezyonlar – bu terimlerin hepsi aynı fenomeni tanımlar: akciğerlerde bir anormallik.

Akciğer nodülleri genellikle akciğer hastalığı şüphesiyle çekilen göğüs BT taraması sonrası bulunur. Bununla birlikte, bazen ilgisiz mide ağrısı nedeniyle veya bir kaza sonrası çekilen karnın BT taraması ile de tesadüfen bulunabilir.

BT taramasında akciğerleriniz içinden ince beyaz çizgiler geçen iki siyah sünger gibi görünür. Bunun nedeni, akciğerlerin hava ile dolu olması ve BT taramasında veya göğüs röntgeninde havanın siyah görünmesidir. Akciğer nodülleri de o siyah boşluktaki beyaz lekelerdir.

Hastalara akciğer nodülü olduğu söylendiğinde genellikle sordukları ilk soru şudur: Kanser mi?

Akciğer nodülleri, akciğerlerdeki küçük hücre kümeleridir. Çoğu akciğer nodülü geçmişteki akciğer enfeksiyonlarından kaynaklanan skar dokusudur.

Enfeksiyon veya hastalık akciğer dokusunu alevlendirdiğinde küçük bir hücre yığını (granülom) oluşabilir. Zamanla granülom akciğerde kalsifiye olabilir veya sertleşebilir ve kanser olmayan bir akciğer nodülüne neden olabilir.

Kanser olmayan akciğer nodüllerinin diğer nedenleri şunlardır:

 • Hava kirliliği
 • Romatoid artrit ve sarkoidoz gibi otoimmün hastalıklar
 • Histoplazmoz gibi mantar enfeksiyonları
 • Tüberküloz gibi solunum sistemi enfeksiyonları.
 • Yara dokusu.

BT Taraması Akciğer Nodülünün Kanserli Olup Olmadığını Söyleyebilir mi?

Kısa cevap hayır. Bir akciğer nodülünün iyi huylu bir tümör mü yoksa kanserli bir yumru mu olduğunu söylemek için BT taraması genellikle yeterli değildir. Akciğer kanseri tanısını doğrulamanın tek yolu biyopsidir. Ancak bir BT taramasında görülen nodülün özellikleri ipuçları verebilir.

Akciğer kanseri olasılığının yüksek veya düşük olup olmadığını belirlemek için doktorlar genellikle nodülün üç farklı özelliğine bakarlar: lekenin boyutu, şekli ve nodülün kalsifiye olup olmadığı.

 • BT taraması küçük nodüller gösteriyorsa (bir santimetreden daha küçük veya yaklaşık bir yeşil bezelye büyüklüğünde), bunların kanserli olma olasılığı düşüktür. Daha büyük nodüller daha endişe vericidir.
 • Yuvarlak nodüllerin kanserli olma olasılığı, sivri uçlu (pürüzlü kenarları olan) olanlardan daha azdır.
 • Kalsifiye akciğer nodülleri, bazen enfeksiyona yanıt olarak oluşan kalsiyum birikintileri içerir. Bu nodüller büyük olasılıkla kanserli değildir.

Doktorların bir akciğer nodülünün kanserli olup olmadığını belirlemeye çalışırken aradıkları bir diğer önemli işaret, bir tarama ile daha sonra alınan diğer tarama arasındaki nodülün boyutundaki farktır. Kanserli nodüllerin büyüme olasılığı daha yüksektir. Beyaz nokta taramalar arasında büyürse, bu akciğer kanserinin bir göstergesi olabilir.

Bu nedenle, bir BT taraması akciğer nodülünüzün kanserli olup olmadığını doğrulayamazken, daha ileri görüntüleme testlerinin gerekip gerekmediğini belirleyebilir. Bu durumda doktorunuz PET taraması ve/veya akciğer dokusunun biyopsisini isteyebilir.

Akciğer nodüllerinizin özellikleri kanser olasılığını gösteriyorsa, akciğer nodüllerinizin kötü huylu mu yoksa iyi huylu mu olduğunu belirlemek için mümkün olan en kısa sürede test yaptırmanızı öneririz. İyi huylu ise bunu bilmenin huzurunu yaşarsınız. Kötü huylu ise erken akciğer kanseri teşhisi almanın birçok faydası vardır.

Akciğer Kanserinde Erken Teşhisin Faydaları

Erken evrelerde teşhis edilen kanserler ile evre 3 veya evre 4’te teşhis edilenler arasında akciğer kanseri sağkalım oranlarında önemli farklar vardır.
Akciğer kanseri lokalize olduğunda (yani akciğerlerin dışına yayıldığına dair bir kanıt olmadığında), tedavisi bölgesel (akciğerlere yakın) veya vücudun uzak bölgelerine yayıldığından çok daha kolaydır.

Akciğer kanserinin erken belirtileri şunlardır:

 • Yeni, kötüleşen veya kanlı öksürük
 • Nefes darlığı
 • Öksürürken veya gülerken göğüs ağrısı
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Geçmeyen akciğer enfeksiyonları


Akciğer kanserli birçok hasta, kanser ileri evreye gelene kadar herhangi bir semptom göstermez. Bu ilk semptom eksikliği, çoğu akciğer kanserinin ilerledikten sonra teşhis edilmesinin nedenidir.

Bununla birlikte, bir çalışmada belirtileri başlayan hastanın tıbbi yardım araması ile tedavinin başlaması arasındaki geçen süre ortalama 138 gündür. Böyle bir gecikme kansere büyümesi ve metastaz yapması için daha fazla zaman tanır ve hasta için daha yüksek kaygı seviyelerine yol açar.

Bu nedenle, akciğer kanseri için başka herhangi bir risk faktörünüz olmasa bile, bir nodülün kanserli olup olmadığını belirlemek için uygun testleri yaptırmanız çok önemlidir.

Akciğer Nodülünüz Varsa Ne Yapmalısınız?

Akciğer nodülünüz olduğu söylendiyse, akciğer nodüllerini veya akciğer kanserini tespit etme ve tedavi etme konusunda eğitim ve deneyime sahip olan göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzmanlarına danışmalısınız.

Ayrıca bakınız Akciğer Kanseri Ameliyatı