Timoma ve timik karsinom, timusun dış yüzeyini kaplayan hücrelerde oluşabilen iki kanser türüdür

Timoma, myastenia gravis ve diğer otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabilir

Timoma ve timik karsinomun belirti ve semptomları arasında öksürük ve göğüs ağrısı yer alır

Timoma ve timik karsinom genellikle ameliyat sırasında teşhis edilir, evrelendirilir ve tedavi edilir

Bazı faktörler prognozu (iyileşme şansı) ve tedavi seçeneklerini etkiler

Timoma ve timik karsinom, timusun dış yüzeyinde gelişen malign (kanser) hücrelerin oluşturduğu hastalıklardır

Göğüs kemiğinin altında göğüs kafesinin üst kısmında yer alan küçük bir organ olan timus, bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Vücudu enfeksiyonlara karşı koruyan lenfosit adı verilen beyaz kan hücrelerini yapar.

Timoma ve timik karsinomlar, timusun dış yüzeyinde bulunan hücrelerin nadir görülen tümörleridir. Timomadaki tümör hücreleri timusun normal hücrelerine benzer yavaş büyür ve nadiren timusun dışına yayılır. Öte yandan, timik karsinomdaki tümör hücreleri timusun normal hücrelerinden çok farklı görünür, daha hızlı büyür ve kanser bulunduğunda genellikle vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır. Timik karsinomun tedavisi timomaya göre daha zordur.

Timoma, myastenia gravis ve diğer otoimmün hastalıklarla bağlantılı olabilir

Timoma olan kişilerde sıklıkla otoimmün hastalıklar da bulunur. Bu hastalıklar bağışıklık sisteminin sağlıklı doku ve organlara saldırmasına neden olur.

Bu hastalıklar:

 • Myastenia gravis * (en sık)
 • Edinilmiş saf kırmızı hücre aplazisi
 • Hipogamaglobulinemi
 • Polimiyozit
 • Lupus eritematozus
 • Romatizmal eklem iltihabı
 • Tiroidit

* Myastenia gravis, vücuttaki bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı oluşan ve vücudun kendi kas hücrelerini tehdit olarak algılaması nedeniyle sinir hücreleri ile kas hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan asetilkolin reseptörlerine saldırması sonucu ortaya çıkan hastalıktır.

Vücudun belirli kaslarında zayıflamaya yol açar. Göz kapağı ve göz çevresindeki kaslar, çene kasları, kol ya da bacak kasları, nefes almaya yardımcı olan kaslar, bu hastalıktan etkilenebilir.

Ayrıca bakınız Myastenia Gravis’in Cerrahi Tedavisi: Timektomi

Timoma ve timik karsinomun belirti ve semptomları arasında öksürük ve göğüs ağrısı yer alır

Timoma ve timik karsinom erken belirti veya semptomlara neden olmayabilir. Çoğu hastada ilk kez timoma veya timik karsinom teşhisi konduğunda belirti veya semptom görülmez.Kanser rutin bir göğüs röntgeni sırasında bulunabilir. Aşağıdakilerden herhangi birine sahipseniz doktorunuza danışınız:

 • Geçmeyen bir öksürük
 • Göğüs ağrısı
 • Nefes almada zorluk
 • Boğuk bir ses
 • Yüz, boyun, üst vücut veya kollarda şişme

Tanı

Fizik muayeneye ek olarak timoma veya timik karsinomu teşhis etmek için aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

Bilgisayarlı Göğüs Tomografisi (BT):

BT görüntüleme, timoma ve timik karsinomun değerlendirilmesinde başlıca tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Kitlenin komşu yapılarla ilişkisi, morfolojisi, şekli, sınırları, boyutu, yoğunluğu hakkında ayrıntılı bilgi verir. Genel olarak kistler veya tümörlerin kistik bileşenleri dışındaki mediastinal kitlelerin değerlendirilmesinde BT görüntüleme MR’a göre eşit veya üstündür.

Timoma ve timik karsinomun radyolojik değerlendirilmesinde MR ve PET daha fazla bilgi sağlayabilir ancak her zaman gerekli değildir.

Manyetik Rezonans (MR) Görüntüleme

MR görüntüleme timik tümörlerin değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılmasa da, BT’nin belirsiz olduğu durumlarda kitleyi kistik lezyonlardan ayırt etmek için kullanılabilir.

Kitlenin kistik veya nekrotik bileşenlerini değerlendirmek ve ince lokal invazyon (yayılım gösterme) alanlarını belirlemek için yararlıdır.

PET Tomografi

PET tomografi, timik karsinomu diğer timik neoplazmlardan, timik hiperplaziden ve normal fizyolojik tutulumdan ayırt etmede faydalı olabilir. Timik karsinom için standartlaştırılmış alım değerinin (SUV), invaziv veya invaziv olmayan timoma için olandan önemli ölçüde daha yüksek olduğu kabul edilir.

Timoma ve timik karsinom genellikle ameliyat sırasında teşhis edilir, evrelendirilir ve tedavi edilir.

Timoma ve Timik Karsinom Evreleri

Timoma veya timik karsinomu saptamak için yapılan testler de hastalığı evrelemek için kullanılır.

Evreleme, kanserin timustan vücudun diğer bölgelerine yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılan süreçtir. Ameliyat sırasında elde edilen bulgular, test ve prosedürlerin sonuçları hastalığın evresini belirlemek için kullanılır. Tedaviyi planlamak için evreyi bilmek önemlidir.

Timoma Evreleri

Evre 1: Bu evrede tümör kapsül içerisinde sınırlıdır

Evre 2: Bu evrede tümör kapsülünü invaze etmiştir veya etraftaki yağlı dokuya ilerleme göstermiştir

Evre 3: Timusu çevreleyen organlara tümör invazyonu

Evre 4a: Tümör akciğer zarı (plevra) veya kalp zarına (perikardı) yayılmıştır

Evre 4b: Tümör uzak organlara yayılmıştır

Timik karsinomlar teşhis edildiğinde genellikle vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.

Timomalar için kullanılan evreleme sistemi bazen timik karsinomlar için de kullanılır.

Tedavi

Dört tip standart tedavi kullanılır:

Cerrahi tedavi

Tümörü çıkarmak için cerrahi, timomanın en yaygın tedavisidir. Timoma ve timik karsinomun cerrahi tedavisinde timus bezi beraberinde tümör dokusu ile birlikte çıkarılır.

Timus bezinin çıkarılması olarak tanımlanan timektomi işlemi kliniğimizde kapalı tek bir küçük kesi ile gerçekleştirilen Tek port VATS yöntemi ile yapılmaktadır.

Detaylı bilgi için Timus Cerrahisi (U-VATS Timektomi)

Tek Port VATS Timektomi
Tek kesi (2 cm)

Kapalı olarak uygulanan VATS timektomi, hasta üzerinde en az cerrahi etki bırakarak timoma ya da timik kanserlerde yeterli onkolojik sonuçlar elde etmenin, miyastenia gravis hastalarında semptomların iyileşmesini sağlamanın en iyi yolu olarak kabul görmektedir.

Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini önlemek için yüksek enerjili x-ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanan bir kanser tedavisidir.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesini durdurmak için, hücreleri öldürerek veya bölünmelerini durdurarak ilaçların kullanıldığı bir kanser tedavisidir. Kemoterapi ağızdan alındığında veya bir damar veya kasa enjekte edildiğinde, ilaçlar kan dolaşımına girer ve vücuttaki kanser hücrelerine ulaşabilir.

Kemoterapi ameliyat veya radyasyon tedavisinden önce tümörü küçültmek için kullanılabilir. Buna neoadjuvan kemoterapi denir.

Hormon tedavisi

Hormon tedavisi, hormonları ortadan kaldıran veya etkilerini bloke eden ve kanser hücrelerinin büyümesini durduran bir kanser tedavisidir. Hormonlar vücuttaki bezler tarafından üretilen ve kan dolaşımında dolaşan maddelerdir. Bazı hormonlar bazı kanserlerin büyümesine neden olabilir. Testler kanser hücrelerinin hormonların bağlanabileceği yerlere (reseptörler) sahip olduğunu gösteriyorsa, hormon üretimini azaltmak veya çalışmalarını engellemek için kullanılır.

Timoma veya timik karsinomu tedavi etmek için kortikosteroid adı verilen ilaçlarla hormon tedavisi kullanılabilir.

Timoma Tedavisi

Evre 1 ve 2 Timoma Tedavisi

Evre I timoma tedavisi cerrahidir.

Evre II timoma tedavisi, radyasyon tedavisi ile takip edilebilen cerrahidir.

Evre 3 ve 4 Timoma Tedavisi

Ameliyatla tamamen çıkarılabilen evre III ve evre IV timoma tedavisi şunlardır:

 • Ameliyat ve ardından radyasyon tedavisi.
 • Neoadjuvan kemoterapiyi takiben cerrahi ve radyasyon tedavisi.

Ameliyatla tamamen alınamayan evre III ve evre IV timoma tedavisi şunlardır:

 • Kemoterapi.
 • Kemoterapi ve ardından radyasyon tedavisi.
 • Neoadjuvan kemoterapiyi takiben cerrahi (eğer uygulanabilirse) ve radyasyon tedavisi.

Timik Karsinom Tedavisi

Ameliyatla tamamen çıkarılabilen timik karsinomun tedavisi şunlardır:

 • Kemoterapili veya kemoterapisiz radyasyon tedavisinin ardından cerrahi.

Ameliyatla tamamen çıkarılamayan timik karsinomun tedavisi şunlardır:

 • Kemoterapi.
 • Radyasyon tedavisi ile kemoterapi.

Tekrarlayan Timoma ve Timik Karsinom Tedavisi

Tekrarlayan timoma ve timik karsinomun tedavisi şunlardır:

 • Kemoterapi
 • Prednizonlu veya prednizolonsuz hormon tedavisi (oktreotid)
 • hedefe yönelik tedavi
 • Ameliyat
 • Radyasyon tedavisi

Kaynak: National Institutes of Health; National Cancer Institute; Cleveland Clinic