Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS)

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ameliyata bağlı travmayı en aza indirmek için küçük insizyonlar (kesi) ve özel aletler kullanılarak bir kamera (torakoskop) yardımıyla kapalı olarak yapılan minimal invaziv göğüs cerrahisi yöntemidir.
Halk arasında ”kapalı – endoskopik ameliyat” olarak bilinen VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) geleneksel “açık” cerrahide kullanılan uzun bir göğüs kesisinin (torakotomi) aksine…

Devamını Oku

Torasik Outlet Sendromu’nda (TOS) Fizik Tedavisinden Neler Beklenir?

Torasik outlet sendromu (TOS) ya da diğer bilinen adıyla torasik çıkış sendromu, köprücük kemiği, ilk kaburga ve iki skalen kasın arasında uzanan sinir, arter veya venöz damarlar sıkıştığında veya sıkıştırıldığında ortaya çıkan bir dizi bozukluktur. Torasik çıkış köprücük kemiği ile ilk kaburga arasında yer alan boşluğa verilen addır. Torasik outlet sendromunun her yaşta görülebileceğini söyleyebiliriz.…

Devamını Oku