Akciğer kanseri ameliyatının riskleri, akciğer kanserinin evresine, hastanın mevcut sağlık durumuna ve cerrahi prosedürü ve iyileşmeyi etkileyebilecek herhangi bir genetik veya yaşam tarzı risk faktörüne bağlıdır. Ameliyatın riski her hastaya özeldir ve mümkün olan en başarılı tedaviyi ve iyileşmeyi sağlamak için her türlü önlem alınır. Ameliyat sırasında aktif sigara içimi önemli bir risk faktörü olarak kabul edilir.