Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Kanser Taraması

Akciğer kanseri riski yüksek olan kişilerde düşük doz bilgisayarlı göğüs tomografisi (BT) kullanarak yıllık akciğer kanseri taramasını düşünebilir. Akciğer kanseri taraması genellikle uzun yıllardır yoğun sigara içen veya son 15 yılda sigarayı bırakan yaşlı yetişkinlere sunulmaktadır.

Akciğer kanseri tarama testi için akciğerler düşük doz bilgisayarlı tomografi (LDCT) ile değerlendirilir. Akciğer kanseri erken bir aşamada tespit edilirse, tedavi ile iyileşme olasılığı daha yüksektir.

Akciğer kanseri riskinizi doktorunuzla görüşerek akciğer kanseri taramasının sizin için doğru olup olmadığına birlikte karar verebilirsiniz.

Akciğer Kanserinin Teşhisi için Yapılacak Testler

Akciğer kanseri olabileceğinizi düşünmek için bir neden varsa, doktorunuz kanserli hücreleri aramak ve diğer koşulları ekarte etmek için bir dizi test isteyebilir.

Testler şunları içerebilir:

Görüntüleme testleri. Akciğerlerinizin röntgen görüntüsü anormal bir kitle veya nodül ortaya çıkarabilir. Göğüs tomografisi akciğerlerinizde röntgende tespit edilemeyen küçük lezyonları ortaya çıkarabilir.

Balgam sitolojisi. Öksürüyorsanız ve balgam çıkarıyorsanız, mikroskop altında balgamın incelenmesi bazen akciğer kanseri hücrelerinin varlığını ortaya çıkarabilir.

Doku örneği (biyopsi). Biyopsi adı verilen bir prosedürde anormal hücre örneği alınabilir.

Doktorunuz, boğazınızdan akciğerlerinize geçen ışıklı bir tüp kullanarak akciğerlerinizin anormal bölgelerini incelediği bronkoskopi ile şüpheli dokulardan çeşitli şekillerde biyopsi alabilir.

Boynunuzun alt kısmına açılan 2-3 cm uzunluğunda bir kesiden göğüs kemiğinizin arkasına cerrahi aletler yerleştirilerek lenf düğümlerinden doku örneklerinin alındığı mediastinoskopi de bir seçenektir.

Diğer bir seçenek de, doktorunuzun şüpheli hücreleri toplamak için ultrason veya tomografi eşliğinde göğüs duvarınızdan akciğer dokusuna bir iğneyi yönlendirerek yapılan iğne biyopsisidir.

Lenf düğümlerinden veya karaciğeriniz gibi kanserin yayıldığı diğer bölgelerden biyopsi örneği alınabilir.

Patoloji numunelerinin dikkatli analizi sahip olduğunuz akciğer kanseri türünü ortaya çıkaracaktır. Yapılan testlerin sonuçları doktorunuza, prognozunuzu belirlemeye yardımcı olabilecek ve tedavinize rehberlik edebilecek hücrelerinizin spesifik özelliklerini söyleyebilir.

Kanserin Boyutunu Belirlemek için Yapılacak Testler

Akciğer kanseri teşhis edildikten sonra doktorunuz kanserin kapsamını (evresini) belirlemek için çalışacaktır. Kanserin evresi doktorunuza hangi tedavinin en uygun olduğuna karar vermesine yardımcı olur.

Evreleme testleri kanserin akciğerlerin ötesine yayıldığına dair kanıt aramasına izin veren görüntüleme prosedürlerini içerebilir. Bu testler tomografi, MRI, pozitron emisyon tomografisi (PET) ve kemik taramalarıdır. Her test her insan için uygun değildir, bu nedenle hangi prosedürlerin sizin için uygun olduğu konusunda doktorunuzla konuşun.

Akciğer kanserinin evreleri, 0’dan IV’e kadar değişen Romen rakamlarıyla belirtilir ve en düşük evreler akciğerle sınırlı kanseri gösterir. Evre IV’te kanser ilerlemiş olarak kabul edilir ve vücudun diğer bölgelerine yayılmıştır.