Pektus arkuatum

Arkuatum (Mikst Deformite) Nedir?

Konjenital yani doğumsal göğüs duvarı deformiteleri içerisinde en seyrek görülen tiptir. Göğüs kemiğinin üst kısmında karinatum deformitesi izlenirken, alt kısmında ekskavatum deformitesi eşlik eder. Göğüs ön duvarında deformitenin pektus karinatum kısmında at nalı şeklinde bir görüntü izlenir, ancak tipik pektus karinatumunun aksine göğüs duvarı genellikle serttir ve çok az esnekliğe sahiptir. Diğer pektus tiplerinden daha az yaygın olmasına rağmen, mikst deformiteler hem tanı hem de tedavi açısından en zor formdur.

Bu formdaki deformitelerin nedeni tam olarak açıklanamamıştır. Göğüs kemiği içindeki sternal sütürlerin erken obliterasyonundan kaynaklandığına inanılmaktadır. Bunlar, göğüs kemiği içindeki kemik bölgeleridir, böylece göğüs kemiği artık dört ayrı kemik parçası değil, tek bir bütün parçadır. Sıklıkla doğumdan hemen sonra ortaya çıkar.

Ne yazık ki, sternum (göğüs kemiği) kalbe doğru keskin bir şekilde açılı olduğundan ve genellikle deformiteyi kötüleştirdiği için ortez önerilmez. Bunun yerine açık cerrahi yaklaşım tercih edilir.

Pektus Arkuatum