Mediastinoskopi Nedir?

Mediastinoskopi, göğüs kemiğinin arkasında ve akciğerlerin arasında yer alan mediastenin değerlendirilmesi ve biyopsi alınması için kullanılan cerrahi işlemdir. Bu işlem ucunda küçük bir kamerası olan, uzun, ince ve esnek bir tüpten oluşan mediastinoskop ile yapılır.

Mediastinoskopi işlemi hastane şartlarında yapılır. Uyumanız ve herhangi bir ağrı hissetmemeniz için size genel anestezi verilecektir. Nefes almanıza yardımcı olmak için ağzınıza bir tüp (endotrakeal tüp) yerleştirilir.

Göğüs kemiğinin 2 cm yukarısında cilt üzerinden açılan küçük bir kesiden cihaz sokulur ve nazikçe mediastene doğru hareket ettirilir. Hava yollarının etrafındaki lenf düğümlerinden doku örnekleri alınır. Daha sonra mediastinoskop çıkarılır ve cerrahi kesi dikişlerle kapatılır. Hasta uyandırılır ve solunum cihazından ayrılır. 

Mediastinoskopi Ne kadar Sürer?

İşlem süresi yaklaşık 20 – 30 dakikadır. Bununla birlikte doktorunuzun daha fazla örnekleme yapması gerekiyorsa ya da sternotomi veya torakotomi yapılmasını gerektiren komplikasyonlar ile karşılaşılırsa bazen daha fazla sürebilir.

Neden Mediastinoskopi Yaptırmalıyız?

Lenf düğümleri veya akciğerleriniz arasındaki alan şüpheli göründüğü için

Mediastinoskopi genellikle kanseri kontrol etmek veya akciğer kanserini evrelemek için akciğerler arasındaki bölgedeki lenf düğümlerini çıkarmak veya biyopsi yapmak için yapılır. Aynı nedenlerle timoma (timus bezi tümörü), yemek borusu kanseri veya lenfoma, metastatik karsinomlar, sarkoidoz ve tüberküloz hastalarında da kullanılabilir.

Mediastinoskopi Öncesi Hazırlık Nelerdir?

Mediastinoskopi işlemi öncesi bir takım hazırlıklar ve testlerin yapılması gereklidir.

 • Akciğer grafiği, toraks bilgisayarlı tomografi (BT), solunum fonksiyon testi (SFT) ve doktorunuzun talep ettiği diğer işlemler için randevularınıza gidiniz
 • Cerrahi işlemden birkaç gün önce doktorunuzun önerisi ile kan sulandırıcı ilaçlarınızı almayı bırakın
 • İşlemden birkaç saat önce su dahil yemek yeme ve içme kesilmelidir

Antikoagülan (kan sulandırıcı) almak için doktorunuzun talimatlarına uyun.

Kanınızı inceltmek için ilaç kullanıyorsanız, ilaca bağlı olarak işlemden önce bir noktada ilacı almayı bırakmanız gerekir. Bazı örnekler:

 • apiksaban (Eliquis®)
 • aspirin
 • klopidogrel (Plavix®)
 • dabigatran (Pradaxa®)
 • enoksaparin (Lovenox®)
 • heparin
 • rivaroksaban (Xarelto®)
 • varfarin (Coumadin®)

Ne zaman ilaç almayı keseceğinizi öğrenmek için cerrahınızla ve ilacı yazan sağlık uzmanınızla konuşun.

Diyabet ilaçları

Diyabet için insülin veya başka ilaçlar alıyorsanız, dozu değiştirmeniz gerekebilir. İşleminizin sabahı ne yapmanız gerektiği konusunda diyabet ilaçlarınızı reçete eden cerrahınız ve sağlık uzmanınızla konuşun.