Minimal invaziv göğüs cerrahisi küçük insizyonlar (ameliyat kesisi) kullanılarak ya da bazen insizyonsuz olarak yapılan cerrahi prosedürlerdir. Bu yaklaşım hastalar için daha az ağrılı olmasının yanı sıra erken iyileşmeye de olanak tanır ve geleneksel cerrahi yaklaşımlar (açık cerrahi) kadar etkilidir.