Hayır. Minimal invaziv cerrahi, yalnızca geleneksel açık cerrahi yaklaşım kadar etkili ve güvenli ise cerrahınız tarafından gerçekleştirilecektir.