Özofagus kanseri gastrointestinal sistemin (sindirim sistemi) içini görmek ve daha ileri analizler için doku örnekleri (biyopsiler) elde etmek için kullanılan özofagogastroduodenoskopi kullanımı ile teşhis edilir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) kanserin yakındaki dokulara ve/veya organlara yayılıp yayılmadığını görmek için de kullanılabilir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) taraması ve Endoskopik Ultrason (EUS) gibi diğer testler de yayılma derecesini belirlemek için kullanılabilir.