Pektus Ekskavatum Nasıl Tedavi Edilir?

Pektus ekskavatum cerrahi olarak tedavi edilebilir. Pektus ekskavatum ameliyatının birincil amacı, hastanın solunumunu ve kalp fonksiyonunu iyileştirmek için göğüs deformitesini düzeltmektir. Göğüs kemiğinin (sternum) daha normal, dışa dönük bir konuma yeniden konumlandırılması, kalp ve akciğerler üzerindeki baskıyı azaltarak daha normal çalışmasına izin verir. Göğsün görünümü de önemli ölçüde iyileştirilir ve mevcut olabilecek herhangi bir psikolojik semptom da giderilir.

Pektus ekskavatum, Nuss ameliyatı adı verilen minimal invaziv cerrahi teknik veya Ravitch ameliyatı olarak bilinen geleneksel cerrahi ile düzeltilebilir. Cerrahınız, çeşitli değişkenlere dayanarak hangi prosedürün en uygun olduğunu tartışacaktır.

NUSS ameliyatı

Sağ tarafta koltuk altı çizgisinde yapılan küçük bir kesiyle kamera göğüs boşluğuna yerleştirilir. Göğsün her iki tarafında 2 şer santimlik iki küçük kesi yapılır. Göğüs kemiğinin altına hastanın göğüs şekline uygun olacak şekilde dışarıda şekil verilmiş olan kavisli bir çelik çubuk ( metal bar) yerleştirilir. Daha sonra özel döndürücü alet sayesinde metal bar göğüs boşluğu içinde göğüs kemiğini itecek şekilde 180 derece çevirilir.

Genellikle tek tarafa yerleştirilen sabitleyici metal parça içinden geçirilip göğüs duvarına tespit edilir. Metal bar 2-3 yıl yerinde bırakılır ve daha sonra belirlenen süre sonunda genel anestezi altında çıkartılır.

Ravitch ameliyatı

Pektus ekskavatumun “geleneksel” veya “açık” cerrahi onarımı olarak da bilinen Ravitch ameliyatı, göğüs kafesinin ön tarafında, aşırı büyümüş ve sternumun şişmesine neden olan kaburgaların kıkırdaklı kısmının çıkarılmasını içeren bir prosedürdür.

Bu şekilde sternumun kalpten ve akciğerlerden uzağa ve göğüs duvarının normal düzlemine doğru çekilmesi sağlanmış olur. Sternumu yeni konumunda stabilize etmek için genellikle küçük bir plaka ve küçük vidalar kullanılır. Alternatif olarak, sternumun arkasına 6 ila 12 ay boyunca yerinde tutmak için küçük bir metal çubuk yerleştirilebilir. Çubuk belirlenen süre sonunda çıkartılır.

Pektus Karinatum Nasıl Tedavi Edilir?

Pektus karinatum kaburgaları sternuma bağlayan kıkırdakların anormal ve eşit olmayan büyümesinin bir sonucu olarak sternumun öne doğru çıkıntı oluşturmasıdır. Pektus karinatumda ameliyat genellikle gerekli değildir ve sadece destekleme istenen düzeltme ile sonuçlanmazsa veya iskelet korseye yanıt veremeyecek kadar sertse önerilir.

Pektus karinatum semptomlara neden oluyorsa, iki tedavi seçeneği vardır: Korse (ortez) ve Cerrahi.

Pektus korsesi

Ortodontinin çarpık dişleri diş teli ile düzeltmesi gibi anormal göğüs şeklini düzeltir. Korse göğüs çevresine takılır ve göğüs kemiğini normal pozisyonuna geri döndürmek için hem önden hem de arkadan baskı sağlar. Korse istenilen iyileşme sağlanana kadar ve doktorunuzun belirlediği süre boyunca (8-12 ay) giyilir.

Detaylı bilgi için Pektus Karinatum (Güvercin Göğsü) Ameliyatsız Çözüm

Abramson ameliyatı

Abramson ameliyatı NUSS tekniğinin bir modifikasyonudur, ancak farklı olarak göğüs boşluğuna girilmez. Dışarıda şekil verilen metal bar deformitenin en belirgin olduğu düzeyde cilt altında oluşturulan tünelden geçirilir ve sternuma baskı uygulayacak şekilde her iki yanda kostalara çelik tellerle tespit edilmiş olan sabitleyicilere vidalanır. Nikel ve çeliğe karşı alerjisi olanlarda titanyum alaşımlı bar kullanılmaktadır.

2-4 yıl kadar yerinde tutulan bu bar ve stabilizörleri belirlenen süre sonunda genel anestezi altında çıkartılır.

Ravitch ameliyatı

Ravitch ameliyatı, şiddetli veya karmaşık pektus karinatum vakalarını düzeltmek için kullanılır. Nuss ameliyatının uygulanamadığı pektus ekskavatumun tedavisinde de kullanılabilir.

Ravitch ameliyatı sırasında hastanın göğsünde deformitenin şekli ve şiddetine bağlı olarak dikey veya yatay olarak bir kesi yapılır. Ardından kaburgaları ve sternumu (göğüs kemiği) ortaya çıkarmak için göğüs kasları (pectoralis majors) geri çekilir.

Kaburgaları göğüs kafesine bağlayan kıkırdaklar çıkarılır, çünkü bu kıkırdaklar göğsün dışarı çıkmasına veya içeri çökmesine neden olur. Son olarak, kesi kapatılmadan önce göğüs kemiği yeniden konumlandırılır.

Kıkırdak sonraki 4-6 hafta içinde yenilenecek ve sternumun sabit bir pozisyonda olmasına neden olacaktır. Sıvı birikmesini önlemek için operasyon bölgesine küçük bir dren yerleştirilebilir. Bazen cerrah sternumu küçük bir metal destek ile yerinde sabitleyebilir ve bu genellikle ayaktan bir prosedürde yaklaşık 6 ay içinde çıkarılır.