Plevral hastalığın teşhis ve tedavisi için plevral boşluğa küçük bir kamera yerleştirilir, göğüs içi yapılar ve plevra dokusu değerlendirilir,  sıvı örneklenir ve/veya plevral yüzeyden biyopsi alınır.