Kliniğimiz’de trakeal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, obstrüktif hava yolu hastalığı için trakeal balon dilatasyon ve stent gibi prosedürler sunulmaktadır.

Trakea Rezeksiyonu ve Rekonstrüksiyonu

Trakea rezeksiyonu, hastanın trakea veya nefes borusunun daralmış bir bölümünü çıkarmak için yapılan bir ameliyattır. Bu ameliyat, genellikle hava yolundaki skar nedeniyle oluşan trakea darlığına (stenoz) sahip hastalar için yapılmaktadır. Bu genellikle trakeal darlık için çok başarılı bir tedavidir ve mükemmel uzun vadeli sonuçlar verir. Hava yolundaki skar travma sonucu, endotrakeal tüp veya solunum tüpün uzun süreli basısı sonucu gelişebilir veya bilinmeyen nedenlerle oluşabilir. Kanser hava yolundan kaynaklanıyorsa veya hava yolunu tutmuş ise rezeksiyon gerekebilir.

Trakea rezeksiyonu, genel anestezi altında ve boyundaki bir kesiden gerçekleştirilen bir ameliyattır. Trakeanın daralmış kısmı belirlenir ve çıkarılır. Trakeanın üst ve alt normal kısımları daha sonra cerrahi dikişler ile birbirine yeniden bağlanır. Anastamoz (veya segment birleştirme) alanındaki gerilimi azaltmak için trakeal gevşetme veya suprahyoid gevşetme gibi manevralar yapılabilir. Bu manevralar defektin kapatılmasını sağlamak için iki ucun daha fazla manipülasyonuna izin verir.

Ameliyattan sonra trakea iyileşirken hava yoluna bir solunum tüpü yerleştirilebilir. Trakeadaki herhangi bir gerilimi gidermek için çene ve göğüs arasına Grillo dikişi olarak bilinen bir dikiş de yerleştirilebilir.

Bronkoskopik Trakeal Dilatasyon

Trakeanın balonla veya trakeal dilatör adı verilen cerrahi aletlerle genişletilmesi, semptomların geçici olarak giderilmesini sağlar ve trakeanın ne kadarının etkilendiğinin belirlemesine de olanak tanır. Dilatasyon işlemi sırasında eğer henüz bilinmiyorsa darlığın nedeni de teşhis edilebilmektedir. 

Trakeal dilatasyon kalıcı sonuçlar vermeyebilir ve uzun süredir devam eden skarları olan hastalarda başarılı olmayabilir. Trakeal dilatasyonun yeterli olmadığı durumlarda trakeal rezeksiyon veya laringotrakeal rekonstrüksiyon gerekebilir.

       

Stent Yerleştirme

Hava yoluna stent yerleştirmenin amacı, rezeksiyon ve rekonstrüksiyon için uygun olmayan darlıkların neden olduğu hava yolu tıkanıklığını gidermektir.

Her ne kadar teknik olarak mümkün olduğunda ve hastanın klinik durumu izin verdiğinde cerrahi düzeltme her zaman tercih edilse de, stent seçilmiş vakalarda güvenilir bir alternatif sunar ve cerrahi olmayan hastalarda yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. Modern stentler çoğu durumda trakeostomiye gerek kalmadan sesi korurken hava akışını iyileştirir.

Trakeo-bronşiyal stent yerleştirme, aşağıdaki koşullarda (hava yolunun yakınında meydana gelen) hava akışını iyileştirmek amacıyla uygulanmaktadır:

+ Akciğer kanseri
+ Primer hava yolu tümörleri
+ Yemek borusu kanseri
+ Tiroid kanseri
+ Baş ve Boyun tümörleri
+ Metastazlar
+ Entübasyon sonrası ve idiyopatik (nedeni bilinmeyen veya spontan ortaya çıkan bir hastalık) iyi huylu trakeal stenoz
+ İnflamatuar lezyonlar
+ Trakeobronşiyal dokuların anormal yumuşaması (Trakeomalazi)
+ Vasküler kompresyon