Çıkık kaburga (Rib flare) alt kaburga ve göğüs kafesi alt kenarının (kostal kemer ya da kenar) dışa doğru çıkık olması ile karakterize durumdur. Kaburgaların genişlemesi, genellikle pektus ekskavatumlu hastalarda ortaya çıkan bir durumdur, ancak bununla sınırlı değildir. Pektus karinatum (güvercin göğsü) ile birlikte veya izole tek başına bulunabilir. Ayrıca pektus karinatum veya pektus ekskavatum deformitelerinin düzeltilmesine yönelik yapılan cerrahi işlem sonrası çıkık kaburga gelişebilir ya da belirgin hale gelebilir. Çoğu durumda, hastaların genel sağlıklarından daha fazla güvenini etkileyen kozmetik bir durumdur.

Pektus ekskavatum ve pektus karinatumda olduğu gibi, çıkık kaburga deformitesi genellikle ergenlik çağındaki çocukların büyüme atakları sırasında gelişir. Çocuk büyümeyi bitirdiğinde deformite genellikle artmaz. Deformite tek taraflı (genellikle sol taraf) veya iki taraflı olarak görülebilir.

Nedeni

Arkus kostarum kıkırdaklarının normalden fazla büyümesinin hastalığa yol açtığı düşünülse de buna neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Belirtileri Nelerdir?

Çıkık kaburga genellikle görsel bir sorun olmasının dışında hastaya rahatsızlık vermez. Dışa doğru çıkık olan kaburgalar en çok kollar kaldırıldığında belirginleşir. Hastalar bazen yüz üstü uzandıklarında yere temas eden çıkık kaburgalarında ağrı hissettiklerini belirtir.

Tanı Nasıl Konulur?

Tanı için hastanın şikayeti ve yapılan fizik muayene yeterlidir. Görüntüleme yöntemleri hastalığın değerlendirilmesi ve tedavinin planlanması açısından gerekli olabilir.

Tedavi Seçenekleri

Çıkık kaburga için dört olası tedavi seçeneği vardır:

Bandaj Tedavisi

Çıkık kaburga için en yaygın olarak kullanılan tedavi şeklidir. Kemikleşmesi tamamlanmamış esnek göğüs duvarına sahip genç hastalarda ve hafif vakalarda iyi sonuç verir. Daha ağır vakalarda ve yetişkinlerde düzelme daha az olabilir. Bandaj tedavisinin hem uygulama kolaylığı, hemde ucuz olma gibi avantajları vardır. 3-6 ay süreyle düzenli kullanımı ile düzelme sağlanır.

Korse (Ortez) Tedavisi

Korse tedavisi bandaj tedavisinde olduğu gibi çıkık kaburga vakaları için etkili ve invaziv olmayan tedavi seçeneğidir. Genç hastalarda ve ergenlerde, kemik yapılarının hala büyüme döneminde olması ve göğüs kafesi esnekliğinin kaybedilmemiş olması nedeniyle korse ile yeniden modellemeye uygundur.

Bandaj tedavisi ile yeterli düzelme sağlanamamış hastalarda ve daha şiddetli deformiteye sahip hastalarda korse tedavisi tercih edilebilir.

Egzersiz

Çıkık kaburga görünümünü azaltmaya yönelik egzersizler 2 kategoriye ayrılır.

  1. Kaburgaları yeniden hizalamak ve göğüs kafesini hafifçe yeniden konumlandırmaya çalışmak için tasarlanmış egzersizlerdir. Bunlara diyaframı güçlendirmek için yapılan nefes egzersizleri ve core kaslarını güçlendirmek için yapılan karın egzersizleri dahildir.
  2. Deformiteyi maskelemek için göğüs kaslarını geliştirmek

Cerrahi Tedavi

Çıkık kaburganın tedavisi için cerrahi yaklaşım eskiden tek tedavi seçeneği iken günümüzde bandaj veya korse tedavisi ile düzelme sağlanamamış hastalarda ya da şiddetli deformiteye sahip hastalarda ilk tercih olarak uygulanmaktadır.