Akciğer kanseri olan hastaların sırt ağrısı yaşaması ve hatta ilk semptom olarak sırt ağrısının görülmesi nadir değildir. Sırt ağrısı ile akciğer kanseri alışılmadık bir ilişki gibi görünse de, akciğer kanseri olan kişilerin yaklaşık %25’i hastalıklarının bir noktasında sırt ağrısını semptom olarak bildirmektedir.

Akciğer Kanseri ve Sırt Ağrısı Nasıl Bağlantılı?

Sırt ağrısı denilince akla genellikle kanser gelir. Bunun yerine, onu fiziksel travma (kas gerginliği veya yırtılmış disk gibi) veya dejeneratif bir hastalık (artrit veya osteoporoz gibi) gibi durumlar ile ilişkilendiririz. Akciğer kanserinin neden olduğu sırt ağrısı, bu bozuklukların çoğuyla ortak noktaları paylaşsa da, belirgin bir farkı da vardır. Bunların çoğu, kanserin hem doğrudan hem de dolaylı olarak nasıl ve nerede ağrıya neden olduğu ile ilgilidir. Akciğer kanserinin sırt ağrısı üretebileceği olası yollardan bazıları şunlardır: [1]

  • Tümörün sırtın yapısına uygulayabileceği doğrudan basınç çoğu zaman, belden ziyade orta ve üst sırttadır.
  • Tümör akciğerin ve göğüs duvarının yüzeyinde yer alan sinirleri tahriş ederek keskin ve bazen kronik bir sinir ağrısını tetikleyebilir.
  • Akciğerlerden omurgaya ve kemiklere kanserin yayılması (metastaz) akciğer kanserli kişilerin %30’dan fazlasında paylaşılan bir durumdur.
  • Kanserin böbreküstü bezlerine metastazı (akciğer kanserli kişilerin %40’ında görülür), böbreğin hemen üzerinde yer alması nedeniyle lokalize ağrıya neden olabilir.

Sırt ağrısının yalnızca akciğer kanserinin değil, multipl miyelom, meme kanseri ve diğer kanserlerinde ilk belirtisi olabileceğini unutmamak önemlidir. Örneğin sırt ağrısı meme kanseri teşhisi konan kişilerin kabaca %1’i için başvuru semptomudur (ilk semptom) [2].

Akciğer Kanserini Düşündürecek Belirtiler

Akciğer kanserine bağlı sırt ağrısı semptomları çeşitlidir ve diğer durumların neden olduğu sırt ağrısı ile önemli ölçüde örtüşür. Omurgayı içeriyorsa, üst sırt yaralanmasının birçok semptomunu taklit edebilir.

Akciğer kanserine bağlı sırt ağrısı, kas ağrısı gibi yaygın olabilir veya sıkışmış bir sinir gibi keskin olabilir. Böbreküstü bezi tutulumu olan kişiler bazen sırtlarının bir tarafında “böbrek ağrısından” şikayet edebilir veya kendilerini “böbrekleri yumruklanmış” gibi bir duygu ile tarif edebilirler.

Bununla birlikte, akciğer kanserine bağlı sırt ağrısının belli başlı belirtileri şunları içerir:

  • Dinlenme sırasında mevcut olan sırt ağrısı
  • Geceleri artan sırt ağrısı
  • Herhangi bir aktivite olmadan ortaya çıkan sırt ağrısı
  • Yatakta yattıkça kötüleşen sırt ağrısı
  • Derin bir nefes aldığınızda artan sırt ağrısı
  • Fizik tedaviye veya diğer tıbbi müdahalelere yanıt vermeyen sırt ağrısı

Ayrıca, inatçı öksürük, nefes darlığı, kilo kaybı, kronik yorgunluk veya kan tükürme gibi diğer belirtilere eşlik eden sırt ağrısı, akciğer kanseri olasılığını daha da güçlendirir.

Bununla birlikte, akciğer kanserinin “tipik” semptomlarının akciğer adenokarsinomunda görülme olasılığının daha düşük olduğunu ve şu anda en yaygın semptomların yorgunluk ve egzersizle nefes darlığı olduğunu not etmek önemlidir [3].

Omurga kırığı ile ilgili sırt ağrısı sağlık uzmanınızın akciğer kanserini düşünmesini sağlamalıdır. Metastatik akciğer kanserli hastaların yaklaşık %40’ında kemik metastazları meydana gelir [4]. En yaygın yayılma bölgeleri omurga (en az %50’sinde oluşur) ve bacağın büyük kemikleridir.

Omurlara kanserin yayılması kemikte kırılganlık ve zayıflık ile sonuçlanır ve sıklıkla kompresyon (çökme) kırıkları meydana gelebilir. Kanser nedeniyle zayıflamış bir kemikte meydana gelen kırıklara patolojik kırıklar denir. Omurgadaki bir kompresyon kırığının akciğer kanseriyle (osteoporoz yerine) ilişkili olduğunu gösteren bir işaret yalnızca ufak bir travma ile oluşan kırıktır.

Sırt Ağrısının Tedavisi

Akciğer kanserli kişilerde sırt ağrısının tedavisi büyük ölçüde altta yatan nedene bağlıdır. Ağrı bir tümörün neden olduğu basınçla ilgiliyse tedaviler cerrahi, kemoterapi, hedefe yönelik tedavi, immünoterapi veya boyutunu küçültmek için radyasyon tedavisi olabilir.

Kemik metastazları varsa radyasyon tedavisini bifosfonatlar (osteoporoz tedavisinde kullanılır) veya denosumab ile birleştirmek genellikle ağrıyı ve kırık riskini önemli ölçüde azaltır [5].

Aslında akciğer kanseri ile ilişkili şiddetli ağrıyı tedavi etmenin birçok etkili yolu vardır. Ne yazık ki, çok fazla insan ya bağımlı hale geleceğinden ya da ilaçların “gerçekten ihtiyaç duyduklarında” daha az etkili olacağından korktukları için ağrı kontrolünden vazgeçmeye çalışmaktadır. İlaçlar reçete edildiği gibi alınırsa bu korkuların ikisi de asılsızdır.

Sırt Ağrısı Acil Tedavi Gerektirdiği Zaman

Omurga metastazı olan bazı kişilerde malign omurilik sıkışması adı verilen bir durum gelişebilir. Semptomlar arasında kötüleşen sırt ağrısı, bacaklarda güçsüzlük ve bazen idrar veya bağırsak kontrolünün kaybı yer alır. Bu tıbbi bir acil durumdur ve felç gibi komplikasyonları önlemek için acil tedavi gerektirir.

Sonuç

Araştırmalar semptomların başlangıcı ile akciğer kanseri teşhisi arasındaki sürenin yaklaşık 12 ay olduğunu göstermektedir [6]. Çoğu zaman bunun nedeni, kişinin semptomları tanımaması veya ortadan kalkacağını umarak görmezden gelmeyi seçmesidir. Ayrıca sağlık uzmanları özellikle hiç sigara içmemiş kişilerde akciğer kanseri potansiyelini bir neden olarak gözden kaçırabilir.

Ancak sırt ağrısı size mantıklı gelmiyorsa, kötüleşiyorsa ve tipik tedavilere yanıt vermiyorsa, özellikle orta veya üst sırt ağrınız varsa bir sağlık uzmanına görünün ve yaşayabileceğiniz diğer semptomları belirtin. Erken kanser teşhisi erken tedaviye izin vererek tam bir iyileşme olasılığınızı arttırır. Sonunda metastatik kanser teşhisi konacak kişilerde bile erken teşhis ve tedavi, sakatlığa yol açabilecek kırıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Yazının Kaynakları:

1. Kuchuk M, Addison CL, Clemons M, Kuchuk I, Wheatley-price P. Incidence and consequences of bone metastases in lung cancer patients. J Bone Oncol. 2013;2(1):22-9. doi:10.1016/j.jbo.2012.12.004

2. Koo MM, von Wagner C, Abel GA, et al. Typical and atypical presenting symptoms of breast cancer and their associations with diagnostic intervals: Evidence from a national audit of cancer diagnosisCancer Epidemiology. 2017. 48:140-146. doi:10.1016/j.canep.2017.04.010

3. Latimer KM, Mott TF. Lung cancer: diagnosis, treatment principles, and screening. Am Fam Physician. 2015;91(4):250-6.

4. D’antonio C, Passaro A, Gori B, et al. Bone and brain metastasis in lung cancer: recent advances in therapeutic strategies. Ther Adv Med Oncol. 2014;6(3):101-14. doi:10.1177/1758834014521110

5. Macedo F, Ladeira K, Pinho F, et al. Bone Metastases: An Overview. Oncol Rev. 2017;11(1):321. doi:10.4081/oncol.2017.321

6. Ellis PM, Vandermeer R. Delays in the diagnosis of lung cancer. J Thorac Dis. 2011;3(3):183-8. doi:10.3978/j.issn.2072-1439.2011.01.01