Uluslararası Akciğer Kanseri Araştırmaları Derneği’nin (IASLC) ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Dünya Akciğer Kanseri Konferansı’nda sunulan araştırmaya göre, erken evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) hastalar arasında yapılan çalışmada video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) daha az ağrı, daha az maliyet, önemli ölçüde daha düşük komplikasyon ve açık lobektomiden daha kısa hastanede kalış süresi ile ilişkilendirildi.

VATS küçük kesiler yardımıyla göğüs ve akciğerlerdeki patolojileri teşhis ve tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv bir cerrahi tekniktir. Küçük bir kamera, göğsün içi görüntüleri bir video monitörüne aktararak cerrahın prosedürü gerçekleştirirmesini sağlar.  Bunun aksine açık cerrahide göğüste uzun bir kesi açılmakta ve kaburgalar cerrahın göğüs içini doğrudan görmesi ve ameliyat edebilmesi için ayrılmaktadır.

Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün finanse ettiği Violet çalışmasında, Royal Brompton Hastanesi, Londra/Birleşik Krallık’tan M.D. Eric Lim, Birleşik Krallık’taki dokuz cerrahi merkezde bilinen ya da şüphelenilen 503 akciğer kanseri hastasını randomize etti. Randomizasyon sonrası Lim ve arkadaşları açık cerrahi uygulanan hastalara kıyasla VATS uygulanan hastaların genel hastane komplikasyonlarında azalma olduğunu ve hastanede ortalama bir gün daha az kaldıklarını tespit etti. Ayrıca VATS uygulanan hastalarda yatış sürecinde ağrı kesici ilaçlara %10 daha az ihtiyaç duyulmakta ve 2. gün ortalama ağrı skorlaması (görsel analog skala) değeri 1 puan daha düşük olarak izlendi. Ameliyat sonrası beş haftadan daha uzun süre ağrı kesici kullanılmasına ihtiyaç duyulması olarak tanımlanan uzamış ağrı, VATS uygulanan hastalarda önemli ölçüde daha düşüktü (%59’a karşı %72).

Lim, “Violet çalışması, akciğer kanseri hastalarında VATS’ın klinik etkinliğini, güvenliğini ve onkolojik sonuçlarını açık cerrahi ile karşılaştırmak için bugüne kadar yapılmış en büyük randomize çalışma” olduğunu belirtti.