Video Yardımlı Torakoskopik Cerrahi (VATS) Nedir?

Video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ameliyata bağlı travmayı en aza indirmek için küçük insizyonlar (kesi) ve özel aletler kullanılarak bir kamera (torakoskop) yardımıyla kapalı olarak yapılan minimal invaziv göğüs cerrahisi yöntemidir.

Halk arasında ”kapalı – endoskopik ameliyat” olarak bilinen VATS (Video Assisted Thoracoscopic Surgery) geleneksel “açık” cerrahide kullanılan uzun bir göğüs kesisinin (torakotomi) aksine 1 ila 3 küçük (1-3cm) kesi kullanılarak yapılan bir minimal invaziv cerrahi girişimdir. Bu küçük kesilerden cerrahi aletler ve kamera yerleştirilerek ameliyat gerçekleştirilir.

Geleneksel cerrahi ile karşılaştırıldığında VATS uygulanan hastalar bir takım avantajlara sahiptir:

  • Ameliyat sonrası daha az ağrı
  • Daha kısa hastanede kalış
  • Daha hızlı iyileşme ve işe dönüş
  • Diğer olası faydalar arasında enfeksiyon riskinin azalması ve daha az kanama yer alır.

Kimler Minimal İnvaziv Cerrahiye Uygundur?

Hemen hemen tüm geleneksel göğüs cerrahisi ameliyatları, minimal invaziv bir teknik kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bununla birlikte, hala geleneksel, “açık” bir teknik kullanılarak gerçekleştirilen bazı cerrahi prosedürler vardır. Cerrahınız, tıbbi durumunuza uygun en güvenli cerrahi yaklaşımı belirlemek için sizi değerlendirecektir.

Torakoskopik Cerrahi ile Yapılabilen İşlemler

Kliniğimizde açık cerrahi ile gerçekleştirilen hemen hemen her türlü göğüs cerrahisi ameliyatı tek bir küçük kesi ile (1-3 cm) uygulanan Tek Port VATS yöntemi ile yapılmaktadır. Tek port VATS yöntemi ile yaptığımız ameliyatlar şunlardır:

Akciğer kanseri (Lobektomi/Segmentektomi)
Akciğerin iyi huylu tümörleri
Akciğerde nodül
Mediasten tümörleri (Timoma)
Miyastenia Gravis
Torasik outlet sendromu (TOS)
Kaburga tümörü
ETS – Terleme ameliyatı
Kompleks göğüs ameliyatları (Sleeve/ Göğüs duvarı)

Metastaz ameliyatları
Yemek borusu iyi huylu tümörleri
Pnömotoraks (Akciğer sönmesi)
Plevra – Akciğer zarı operasyonu
Diyafram cerrahisi
Lenf bezi biyopsisi
Perikardiyal pencere açılması
Kist Hidatik
Volüm küçültücü cerrahi

VATS Lobektomi

Lobektomi (akciğerin büyük bir bölümünün alınması) akciğer kanserinin tedavisi için en çok yapılan göğüs cerrahisi ameliyatlarındandır. Geleneksel açık cerrahi yaklaşım olan torakotomi ile göğüs üzerine bir kesi açılır ve kaburgalar ekartör olarak adlandırılan bir ayıraç yardımıyla ayrılır. Böylece cerrah tümörü veya etkilenen dokuyu çıkarmak için göğüs boşluğuna ulaşabilir ve müdahale edebilir.

Günümüzde endoskopik cerrahide yaşanan gelişmeler sonucu göğüs boşluğuna kaburgalar ayrılmadan ve büyük bir kesiye gerek duymadan erişim sağlamak için tek bir küçük kesi (2-3 cm) yeterlidir. VATS lobektomi geleneksel torakotomi cerrahisine kıyasla daha az ağrı, daha kısa hastanede kalış süresi (genellikle 3 gün) ve daha hızlı bir iyileşme süreci sağlar.

Her hasta için minimal invaziv yaklaşım düşünülse de bazı durumlarda, örneğin büyük veya santral yerleşimli tümörü olan hastalar için VATS lobektomi uygun olmayabilir.

Wedge Rezeksiyon

Wedge rezeksiyon, akciğerden kama şeklindeki bir doku bölümünün cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Küçük akciğer nodüllerinin teşhisi veya tedavisi için wedge rezeksiyonu uygulanabilir.

Akciğer Biyopsisi

Akciğer biyopsisi, kaburgalar arasındaki küçük bir kesiden küçük bir akciğer dokusu örneğinin çıkarıldığı bir prosedürdür. Akciğer dokusu, uzman patologlar tarafından mikroskop altında incelenir ve mikrobiyolojik değerlendirme için mikrobiyoloji laboratuvarına da gönderilebilir. Akciğer dokusu, kanser, bulaşıcı veya interstisyel akciğer hastalığı gibi akciğer hastalıklarının varlığı açısından incelenir.

Plevral Efüzyon Drenajı

Plevral efüzyon, akciğerlerin dışını ve göğüs boşluğunun içini kaplayan, ince zar olan plevranın katmanları arasında aşırı sıvı birikmesidir. Normal şartlar altında bu boşlukta çok az sıvı bulunmaktadır. Enfeksiyon, kanser, kalp yetmezliği, siroz ve böbrek yetmezliği gibi durumlarda plevral efüzyon gelişebilir. Olası plevral efüzyon nedenlerini belirlemek ve plevral aralıkta biriken fazla sıvının boşaltılması için kullanılabilir. Ayrıca sıvı birikiminin tekrarını önlemek için ameliyat sırasında steril talk plevral aralığa uygulanabilir.

Timektomi

Timektomi; göğüs kemiğinin (sternum) altında yer alan timus bezinin cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Genellikle timoma ve miyastenia gravis hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Timoma dışında diğer timik tümörlerin cerrahi tedavisi (timik karsinom ve timik nöroendokrin tümörler) içinde timektomi uygulanmaktadır.

Kapalı olarak uygulanan VATS timektomi, hasta üzerinde en az cerrahi etki bırakarak timoma ya da timik kanserlerde yeterli onkolojik sonuçlar elde etmenin, miyastenia gravis hastalarında semptomların iyileşmesini sağlamanın en iyi yolu olarak kabul görmektedir.

Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS)

Endoskopik torakal sempatektomi (ETS) veya diğer bilinen adıyla ”ETS ameliyatı” koltuk altı terlemesi (aksiller hiperhidrozis), avuç içi terlemesi (palmar hiperhidrozis), aşırı yüz terlemesi ve kızarması dahil olmak üzere farklı hiperhidrozis tiplerinin tedavisinde kullanılan torakoskopik bir yöntemdir. ETS ameliyatı sempatik zincire ait gangliyon ve aralarındaki bağlantıların belirli seviyelerde kesilme, yakılma ya da klipsleme yoluyla kesintiye uğratılması ile gerçekleştirilir.

Diyafram Cerrahisi

Diyafram göğüs ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kas yapısıdır. İstirahatte solunum işinin yaklaşık %80’ini üstlenir. Buna bağlı olarak diyafram hastalıklarında en çok solunum etkilenir. Diyaframın en sık görülen hastalıkları; diyafram felci, evantrasyonu (yüksekliği), travmatik yaralanmaları, doğumsal fıtıkları (herni) ve tümörleridir. Tedavisi uzun yıllardır açık cerrahi yöntemlerle yapılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda VATS diyafram hastalıklarının tedavisinde giderek daha yaygın hale gelmiştir.

İyileşme ve Taburculuk

Torakoskopik Cerrahi Sonrası Hastanede Ne Kadar Kalacağım?

Hastanede kalış süreniz, yapılan işleme bağlı olarak değişecektir. Genelde torakoskopik akciğer biyopsisi veya wedge rezeksiyonları olan hastalar 1 ila üç gün sonra evlerine gidebilirler. VATS lobektomisi olan hastalar genellikle ameliyattan 3 ila 4 gün sonra eve gidebilirler.

Kontrol Muayenesi

Ameliyatınızdan 7 ila 10 gün sonra bir takip randevusu planlanacaktır. Cerrahınız, takip randevunuzda yara bölgelerini ve iyileşmenizi değerlendirecek ve faaliyetleriniz ve işe dönüşünüz hakkında bilgi verecektir. Minimal invaziv göğüs cerrahisi geçiren çoğu kişi 1 ila 2 hafta içinde işe dönebilir.