Hiperhidrozis (Aşırı Terleme) Nedir?

Terleme vücudun aşırı ısıyı serbest bırakma ve vücudu soğutma konusundaki doğal mekanizmasıdır. Bununla birlikte, nüfusun yaklaşık yüzde birinde vücudun bazı bölümleri (eller, ayaklar, yüz ve koltuk altı gibi) bolca terler. Bu kişilerin çoğunda şikayetler başlangıçta sosyal yaşamlarını çok fazla kısıtlamayacak şekilde hafif/orta şiddettedir. Hiperhidrozis olarak bilinen bu aşırı terleme durumunda ortam sıcaklığına bakmaksızın el ve ayak ayaları, bileklere kadar her zaman nemli ve/veya soğuktur. Stres veya başka bir uyaran ile birlikte el ve ayak parmağı uçlarından bol miktarda ter damlamaya başlar.

Aşırı terleme öncelikle kozmetik bir sorundur, ancak özellikle elleriyle çalışan ve avuç içi aşırı terleyen kişilerde mesleki ve sosyal utandırıcılığa neden olabilir. Bazı hastalar aşırı terlemeye ek olarak veya bunun yerine yüz kızarması yaşayabilir. Hiperhidrozis enfeksiyonlar da dahil olmak üzere diğer cilt problemlerinin gelişimine de katkıda bulunabilir.

Sempatik sinir sistemi insan vücudunda terlemeyi kontrol etmektedir. Bu otomatik istem dışı sistem düzgün çalışmadığında vücut kendini soğutmak için gereğinden fazla ter üretebilir. İnsan vücudunda iki tür bez ter üretir: ekrin ter bezleri ve apokrin ter bezleri. Göğüs boşluğu içinde omurgalar boyunca uzanan, sempatik sinir sisteminin bu bezleri kontrol eden kısmına torasik sempatik ganglion zinciri denir. Aşırı aktif sempatik sinir sistemi bu zincir üzerinde yapılacak ameliyat ile tedavi edilebilir.

Bölgesel terlemeye neden olan sempatik sinirin aşırı çalışması dışında, guatr bezinin aşırı çalışması, şeker hastalığı, geçici tansiyon yükselmeleri ve yüz kızarmalarıyla seyreden feokromositoma gibi aşırı terlemeye neden olan diğer hastalıklar ayırıcı tanı için her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Bu hastalıklarda terleme sadece el, ayak ve koltuk altlarında sınırlı kalmaz ve çoğunlukla genel vücut terlemesi şeklindedir.

ETS Ameliyatı

Hiperhidrozisin cerrahi olmayan tedavilerinin başarısı sınırlı olduğundan, bu durum için tek gerçek tedavi cerrahidir. Endoskopik torakal sempatektomi (ETS) veya diğer bilinen adıyla ”ETS ameliyatı” koltuk altı terlemesi (aksiller hiperhidrozis), avuç içi terlemesi (palmar hiperhidrozis), aşırı yüz terlemesi ve kızarması dahil olmak üzere farklı hiperhidrozis tiplerinin tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir prosedürdür. Prosedür aşırı terli avuç içi vakalarını iyileştirmede yaklaşık %98 başarı oranına sahiptir, ancak aynı prosedür vücudun tüm bölgelerindeki hiperhidroziside tedavi edecektir. ETS ameliyatı sempatik zincire ait gangliyon ve aralarındaki bağlantıların belirli seviyelerde kesilme, yakılma ya da klipsleme yoluyla kesintiye uğratılması ile gerçekleştirilir.

ETS hiperhidrozu son derece yüksek bir başarı ve hasta memnuniyeti ile tedavi eder. Hemen hemen tüm hastalar aynı gün evlerine taburcu edilir ve ameliyattan sonraki birkaç gün çok hafif rahatsızlıklar yaşarlar. Hastaların az kısmında vücudunun diğer bölümlerinde hafif bir terleme artışı yaşansa da, bu nadiren sorunludur ve hastaların büyük bir çoğunluğunda, sempatik gövdenin uygun seviyeleri bölündüğünde aşırı terlemeleri tedavi edilir.

Kliniğimizde ETS ameliyatı genel anestezi altında aynı seansta iki koltuk altı çizgisinden açılan 0.5 cm uzunluğundaki tek cilt kesisinden gerçekleştirilir. Işık kaynağı ve küçük fiberoptik kamera takılı ince bir alet olan torakoskop kullanılarak ameliyat edilecek saha büyütülmüş olarak görüntülenir. Göğüs kafesi içerisinde seyreden sempatik sinir veya sinir gangliyonları (sinir terminalleri) terlemenin tipine bağlı olarak belirli seviyeden kesilir. Ameliyat süresi iki taraf için toplam 20-30 dakika kadar sürmektedir.

Sempatik zincir
Sempatik zincir anatomisi

Ameliyat Sonrası

Çoğu insan ameliyattan sonraki gün eve gidebilir. Sonrasında bir hafta boyunca hafif ağrı hissedebilirsiniz. Doktorunuz reçetesiz veya reçeteli ağrı kesici ilaç almanızı önerebilir. ETS ameliyatı sonrası birçok hasta sosyalleşme, el sıkışma ve topluluk önünde konuşma konularında da güvenlerini yeniden kazanır.

Detaylı bilgi için Aşırı Terleme (Hiperhidrozis) sayfasını ziyaret ediniz.